Hoppa till innehållet

Markägare

Du som äger mark

Solceller på marken innebär en god, säker och långsiktig intäkt för dig som markägare. Det är en grön och hållbar investering som bidrar till att säkerställa Sveriges  energiförsörjning och klimatmål. Solelproduktion kan kombineras med jordbruk och medför på det sättet bättre förutsättningar för ett levande jordbruk och en levande landsbygd.

 

European Energy är ett företag med lång erfarenhet av olika typer av solkraftsprojekt i många delar av världen. Vi har ett väl upparbetat samarbete med markägare, leverantörer, partners, myndigheter, grannar och intresseorganisationer. Vårt projektteam har en förmåga att hitta lösningar som innebär att vi kan genomföra projekten även om det dyker upp hinder på vägen.  Med European Energy får du en lojal och kompetent samarbetspartner som brinner för den gröna omställningen och som vill vara med och förverkliga din dröm.

 

Vi samarbetar gärna med dig som uppfyller dessa kriterier:

  • Du har minst 30 hektar mark som du vill hyra ut eller sälja
  • Du har mindre än 30 hektar mark, men kan gå samman med en granne så att den totala arealen blir minst 30 hektar
  • Det finns elnät eller en transformatorstation i närheten
  • Du kan arrendera ut din mark i minst 30 år
  • Du vill sälja din mark istället för att arrendera ut den.

Vi är öppna för alla samarbeten så hör av dig om du önskar mer information.

Svar ja. För oss är det helt centralt att våra solparker kan existera sida vid sida eller kombinerat med jordbruk. Det finns exempelvis inget hinder för att markägare använder en del av marken till solceller och en annan del till vanligt jordbruk. Det kan vara ett sätt att fortsätta driva verksamheten med bibehållen lönsamhet. Ett annat alternativ är att marken mellan och runt panelerna odlas med exempelvis långliggande vall som kan skördas eller betas av får.

Projekten inleds med att vi tecknar ett markavtal. Markavtalet innebär att European Energy kan börja att bygga en solpark på din mark så fort alla tillstånd är på plats. Vi tar hand om alla kontakter och all formalia  i tillståndsprocessen.  När allt är godkänt startar bygget av solparken. Se hela projektförloppet i vår projektmodell längst ned på sidan.

 

European Energy tar hand om hela processen kring att sätta upp solceller på marken. Du kan se processen längst ner på sidan. Ett projekt kan ta allt mellan 1,5 och 5 år beroende på  tillståndsprocessen.

Solparker kan utan problem anläggas i omedelbar närhet till naturmiljöer som är skyddade, och tillföra positiva effekter för både flora och fauna.

Vissa områden får ett rikare djur- och växtliv genom att monokulturer luckras upp och genom att det planteras gräs, träd eller ängsväxter.

Där det krävs genomför vi alltid miljörapporter och nödvändiga utredningar för att säkerställa en god effekt.

 

 

Svaret är ja. Södra och mellersta Sverige har lika god solinstrålning som Danmark och Tyskland där solkraften är mycket utbyggd. Dessutom finns det gott om landareal i Sverige som kan konverteras till solparker.

Kontakt

Linda Waldau

Project Developer, Wind

(+46) 70 73 60 91 4

Björn Jansson

Senior Project Developer

(+46) 70 96 05 71 2

Mattias Pontén

Project Developer

(+46) 70 55 56 73 0