Hoppa till innehållet

Nyheter

Caroline och Philip satsar på framtiden med Floda Sund solpark

nov 03, 2022

Caroline och Philip Bonde Deichmann planerar för flodpark

Lönsamt, hållbart och en möjlighet att bidra till en positiv utveckling i samhället. För Caroline och Philip var en solpark en affärsmöjlighet som kändes självklar. Nu upplåter de 100 hektar mark för en park som kommer att ha en årlig produktion motsvarande hushållselen för 25 000 villor. Det bidrar till den gröna omställningen samtidigt som de säkerställer en god inkomst för marken för lång tid framöver. 

För Caroline och Philip Bonde Deichmann var steget till att satsa på solceller inte särskilt långt. Marken fanns tillgänglig och att arrendera ut den för solceller i stor skala var en affärsmöjlighet som uppfyllde kriteriet för lönsamhet såväl som för hållbarhet.

– Vi är alltid intresserade av affärsmöjligheter som utvecklar gården och våra marker på ett långsiktigt sätt. Nu befinner vi oss i en situation där omvärlden har förändrats och energimarknaden är i gungning. Det visar hur sårbara vi är som land och som enskilt företag och det gör en sådan här investering väldigt intressant, säger Caroline.

De skördar redan energi på gården då en del vete går till etanol, men solceller har visat sig ha en mycket högre effektivitet. Jämfört med biogrödor kan solceller producera minst tio gånger så mycket energi på samma yta. 

– Tekniken blir allt bättre och även om en solpark tar marken i anspråk under en viss tid och till viss del begränsar dess användning, så sker det utan att jorden på något sätt försämras, kanske blir den till och med bättre, så vi ser många fördelar med projektet, säger Philip.

Caroline och Philip Bonde Deichmann tror på sol i både stor och liten skala och därför installeras både solceller och batterilösningar hemma på gården.
Vi tror att när parken står färdig så är den något vi kan vara stolta över och att även omgivningen kommer att känna så.

Goda förutsättningar och gott samarbete

Marken det handlar om består huvudsakligen av åkermark, men även en del skogsmark och ett flygfält. Det ligger i närheten av ett regionalt elnät med kapacitet för större anslutningar. Förutsättningarna för en solcellspark är därmed optimala.

– Jag kände till European Energy sedan tidigare och jag vet att de har mycket erfarenhet och kunskap när det gäller solparker så det var naturligt för oss att ta kontakt med dem. Men det som verkligen gjorde att vi fick förtroende för dem var upplevelsen av hur måna de är om att göra allt med kvalitet. Det spelar ingen roll om det gäller undersökningar av marken, kontakten med grannar och myndigheter eller hur de har bemött oss och våra önskemål. Vi är väldigt nöjda, både med avtalet och med dem som affärspartner, säger Philip.

Hållbarhet i den egna verksamheten

Deras avtal med European Energy är ett arrende som sträcker sig över 35 år och garanterar därmed en god och stabil intäkt över lång tid.

– Mat är viktigt. Men energi är också viktigt. Ibland går de två att sammanföra och att använda marken för att producera både mat och energi känns om ett väldigt bra sätt att ta vara på jorden, säger Caroline.

Hur marken kommer att brukas när solcellerna är på plats är inte klart, men en park kan kombineras med odling eller bete och paret tittar nu på olika möjligheter. Hemma på gården installerar de samtidigt både solceller och batterilösningar, för de tror på sol, både i stor och liten skala.

Är du intresserad av att anlägga en solcellspark?

Vill du också bidra till den gröna omställningen och samtidigt säkerställa en god och långsiktig intäkt? Hör av dig till oss om du har 30 hektar eller mer i närheten av ett regionalt elnät. Läs mer på https://se.europeanenergy.com/ och kontakta oss på info-sverige@europeanenergy.com     

European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-Xanläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. European Energy har funnits i Sverige sedan 2008 och har ett tiotal pågående projekt runt om i hela landet, med både sol- och vindkraft.