Hoppa till innehållet

European Energy

Samarbeta med oss i den gröna omställningen

Vindkraft på land

Vindkraft till havs

Solparker

Power-to-X

Projektöversikt

Färdiga projekt eller projekt under byggnation

Description

European Energy

Vi möjliggör den gröna omställningen

Alltför länge har vår energiproduktion och energianvändning skadat jorden. Nu måste radikala beslut fattas för att skydda livet och välståndet på vår planet. Vägen till en värld i balans kommer inte att vara rak – men vi tror att grön energi är nyckeln till att förbättra klimatet, den biologisk mångfalden, folkhälsan, stabiliteten och varaktig fred.

Vilka vi är

Vilka vi är

Vad vi gör

Vad vi gör

Delta i den gröna omställningen

Delta i den gröna omställningen
fortsatt tillväxt 2023

Fortsatt tillväxt för European Energy trots turbulent år

Läs mer
  • Välkommen Ola Svensson – ny Project Development Manager!

  • European Energy och Svea Vind Offshore undersöker möjligheterna för e-metanolfabrik i Söderhamn

  • Välkommen Emma Hulth – ny projektutvecklare med fokus sol!

  • Ja till solpark i Grevekulla – kan bli en av Sveriges största hybridanläggningar

Läs mer

Peter Braun

Director, Head of Projects Sweden, Norway and Finland

(+46) 70 33 01 79 8

Ted Bergdahl Senior Communications Manager Global and Nordics

Ted Bergdahl

Senior Communications Manager, Global & Nordics
Presskontakt

(+46) 70 95 60 08 0

Johanna Andersson Communication Manager

Johanna Andersson

Communication Manager, Sweden, Norway and Finland
Presskontakt

(+46) 70 33 00 20 7