Hoppa till innehållet

Om oss

Vi förverkligar den gröna omställningen

Grundat 2004

European Energy är ett danskt bolag som startade 2004 av Knud Erik Andersen och Mikael D. Pedersen.

~742 medarbetare

Vi har nu passerat 700 medarbetare och finns på 23 marknader runt om i världen.

40 nationaliteter

Vårt danska bolag blev globalt när vi genomförde det första projektet i Tyskland. Idag har vi kollegor runt om i världen och en kulturell mångfald vi värderar högt.

European Energys mission är att bli en ledande global kraft i den gröna omställningen. Vi strävar efter att utveckla nya gröna energilösningar och inspirera resten av världen till att delta i kampen för ett fossilfritt samhälle.
Vår mission

Grön energi sedan 2004

European Energy – kreativa förverkligare av grön omställning

European Energy utvecklar idéer om fossilfri elektrifiering, och förverkligar dem. Vi arbetar i rask takt med driva den gröna omställningen genom att engagera företag och människor, och sedan inspirera dem. Läs mer under bilderna nedan om hur vi ser på världen och hur vi vill uppnå ett hållbart och välmående samhälle.

Ändliga resurser kräver ett hållbart tänkande

Hur vi producerar och använder energi har länge utgått från perspektivet ”vi tar vad vi behöver”, men med begränsade resurser måste vi börja agera hållbart. På European Energy är vi övertygade om att förnybar energi kan motverka klimatförändringar, öka den biologiska mångfalden och skapa större stabilitet i världen.

Vad innebär ett hållbart samhälle?

En grön omställning innebär att vi går över till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt. På European Energy drar vi vårt strå till stacken genom att utveckla idéer om fossilfri elektrifiering och förverkliga dem. Vi framställer även gröna drivmedel och strävar efter att vara en förebild som kan inspirera andra.

Grön el till fler!

European Energy utvecklar, bygger, driver och underhåller vind- och solparker över hela världen. Genom Power-to-X omvandlar vi också grön energi till fossilfria drivmedel som e-metanol och vätgas. Idag används energi från våra anläggningar i form av el i industrier, men snart även som fossilfritt bränsle till lastbilar, fartyg och flygplan.

Samarbete krävs

För att lyckas med den gröna omställningen behöver vi jobba tillsammans. Därför välkomnar vi människor och partners från alla delar av världen och oavsett bakgrund. Vi tror på att inspirera, hjälpa och uppmuntra varandra. Det är först när vi drar åt samma håll som vi kan vända utvecklingen.

Gamla problem kräver nya lösningar

För att förändra vår produktion och användning av energi behöver vi använda kreativitet och innovation tillsammans med mod och handlingskraft. På European Energy utvecklar och bygger vi våra egna system, metoder och tekniska lösningar. Vi vågar pröva nya vägar och tänka annorlunda, för vi vet att framtiden och en varaktig förändring kräver just det.

Om oss

Vår affärsmodell

European Energy har en verksamhet som omfattar hela värdekedjan med 360-lösningar inom sol- och vindkraft. Energi från våra anläggningar används i privathushåll och industrier, som bränsle till bilar, lastbilar och fartyg. Vi tar varje chans att skapa verklig förändring.

Screening

Vi finner och säkrar lämplig mark eller projekträttigheter antingen själva eller genom samarbetsavtal med lokala partners. Efter en noggrann bedömning och riskvärdering bestäms om projektet kan fortsätta till nästa steg.

Utveckling

Vi söker nödvändiga tillstånd för projektet, vilket omfattar en hel rad studier och analyser. Vi säkerställer också att det finns möjlighet till nätanslutning. En affärsplan tas fram för att säkerställa att projektet är lönsamt.

Byggnation

När alla tillstånd är på plats och upphandling och finansieringen är klar, inleder vi byggnation av projektet. Vi har lång erfarenhet och god vana av att leda leverantörer och underleverantörer i på projektsajten.

Nätanslutning

Det sista steget i byggnationsfasen är att vi ansluter anläggningen till elnätet och kan försörja tusentals hushåll med förnybar energi.

Försäljning av projekt

Vi bedömer varje projekt individuellt och väger risker mot möjligheter. I vissa fall avyttrar vi energianläggningen till ett bra pris till investerare som vill satsa långsiktigt. Ofta fortsätter vi att driva anläggningen åt investerarna för att optimera produktionen och minimera driftskostnaderna.

Fösäljning av el

Alltfler företag väljer att teckna så kallade Power Purchase Agreements (PPA:er) PPA:er är långtidsavtal av el till ett fast pris som garanterar att mottagaren får leveranserav förnybar el under avtalstiden. Ofta tecknas avtalet före byggnation men det kan också ske i samband med nätanslutning. Alla anläggningar omfattas inte av PPA:er. Ibland väljer vi att fortsätta äga energianläggningen och sälja energi som en oberoende elleverantrör.

Drift

Förvaltning och drift av de energianläggningar vi har byggt eller köpt är en del av vår kärnverksamhet. Vi tillhandahåller helhetslösningar på driftsområdet och erbjuder tjänster på flera kompetensområden som teknik, försäljning och finans.

Förvaltning och underhåll

Vi tillhandahåller förvaltnings- och underhållstjänster för solparker inklusive förebyggande underhåll, underhåll, teknisk support och övervakning.

Power-to-X

Vi har tagit fram en egen teknik som innebär att vi kan producera e-metanol från sol- och vindkraft till konkurrenskraftiga priser. Produktionen sker med hjälp av förnybar energi och CO2 från biologiskt avfall. Som en del av processen använder vi en elektrolysör för att producera vätgas genom att spjälka vatten.

Uppvärmning

Vi omvandlar även energi från våra anläggningar till uppvärmning. Värmepumparna minskar utflödet av spillenergi och kan erbjuda värmelösningar till organisationer och privatpersoner.

Våra medarbetare

Peter Braun

Director, Head of Projects Sweden, Norway and Finland

(+46) 70 33 01 79 8

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager

(+46) 70 22 19 31 5

Anna Dahlin

Project Manager

(+46) 70 33 08 06 8

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6

Jürgen Jacoby

Senior Project Developer

(+46) 07 09 77 12 73

Ola Svensson, Senior Project Development Manager

Ola Svensson

Senior Project Development Manager

(+46) 07 08 14 37 14

Björn Jansson

Senior Project Developer

(+46) 70 96 05 71 2

Emma Hulth

Emma Hulth

Senior Project Developer

(+46) 73 38 23 08 6

Mattias Pontén

Project Developer

(+46) 70 55 56 73 0

Linda Waldau

Project Developer, Wind

(+46) 70 73 60 91 4

Linus Johansson

Project Associate

(+46) 07 03 30 13 07

Ted Bergdahl Senior Communications Manager Global and Nordics

Ted Bergdahl

Senior Communications Manager, Global & Nordics
Presskontakt

(+46) 70 95 60 08 0

Johanna Andersson Communication Manager

Johanna Andersson

Communication Manager, Sweden, Norway and Finland
Presskontakt

(+46) 70 33 00 20 7