Hoppa till innehållet

Nyheter

Samarbete lägger grunden för Yttersävne solpark

nov 24, 2022

Maria Lundesjö och Markus Eriksson har angränsande marker och ett visst samarbete finns redan gårdarna emellan, vilket ger en bra grund att bygga vidare på.

Markus Eriksson och Maria Lundesjö driver varsitt lantbruk i Yttersävne, i Uppsala län. Genom att välja att samarbeta har de skapat helt nya möjligheter för sina respektive företag. Nu arrenderar de ut 60 hektar mark på en torvtäkt där produktionen avslutats för en planerad solpark. En park som när den står färdig kommer att bidra till den gröna omställningen och samtidigt bli ett viktigt ben i deras verksamheter.

Den tidigare torvtäkten har haft flera skepnader sedan torvproduktionen avslutats, en del blev golfbana som sedan lagdes ner och blev betesmark, en del planterades med skog och en del har det odlats spannmål på. Nu är det dags för nästa skepnad då marken kommer utgöra grunden i den planerade solparkenNär parken Yttersävne står klar kommer den att ha en årlig produktion motsvarande förbrukningen av hushållsel hos 11 000 villor. Samtidigt innebär den ett sätt att optimera markanvändningen för Maria och Markus och få en långsiktig och god intäkt.

Skogsproduktion på torvtäkten har inte varit särskilt framgångsrik.

Samarbeten skapar nya möjligheter

Markus och Maria har fastigheter i Yttersävne som gränsar till varandra och de driver varsitt lantbruk med olika inriktningar. Medan Maria har köttproduktion med stutar och jobbar externt har Markus torvproduktion, produktion av trädgårdsjord, ett åkeri och odling av spannmål.

– För min del är det viktigt att gården förblir levande och aktiv även om jag inte kan driva den på heltid. En solpark utgör ett lönsamt alternativ, inte minst för områden där torvproduktionen är avslutad och marken behöver återställas. Vi har testat att plantera skog tidigare, men tillväxten är väldigt dålig. En solpark erbjuder andra möjligheter, säger Maria som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Markus håller med, en park försämrar inte på något sätt marken. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden däremot alla förutsättningar att öka. Han menar att det är viktigt att våga göra saker på nya sätt också. Han har en tydlig vision för hur han vill att hans företag ska utvecklas och intäkterna från en solpark kan möjliggöra en del av de förändringarna, samtidigt som den ger ett bidrag till hela samhället med grön el.

– Genom att vara två och samarbeta har vi hittat lösningar och kunnat välja den mark där en solpark tillför värde utan att våra andra verksamheter påverkas negativt. Dessutom är det väldigt kul att gå in i ett sånt här projekt tillsammans, säger Markus.

Dammarna är ett minne från tiden då området var golfbana, när den lades igen blev marken betsmark.

En trygg part i European Energy

Anläggningen planeras och byggs av European Energy som har stor erfarenhet av att utveckla, bygga och driva solparker.

– Vi fick en väldigt bra kontakt med European Energy och känner ett stort förtroende för dem. Själv kan jag inte mycket om solparker, men jag vet att de är en aktör som har kompetens och erfarenhet att ta det här i hamn, säger Markus.

Just nu pågår planering och förarbete inför den ansökan som ska skickas in och diskussioner förs kring hur marken ska användas när solparken står färdig. Det går att anpassa och kombinera en solpark med både bete och odling av olika grödor.

– Vi kommer troligen att odla vall på en del av parken, men vi är väldigt öppna för vilka möjligheter det finns och vad som är lämpligt utifrån våra förutsättningar, säger Maria och tillägger. Vi har sagt att om vi ska göra det här, då ska vi göra det bra och vi känner oss trygga med att resultatet kommer att bli något vi kan känna oss stolta över.  

Avtalet för arrende sträcker sig över 35 år och när det går ut kan det antingen förnyas eller så kan anläggningen plockas bort och marken återställas helt.

Anna Dahlin från European Energy driver projektet solpark Yttersävne.

Är du intresserad och vill veta mer?  

Vill du bidra till den gröna omställningen och samtidigt säkerställa en god och långsiktig intäkt? Hör dig till oss om du har 30 hektar eller mer i närheten av ett regionalt elnät. Läs mer på https://se.europeanenergy.com/ och kontakta oss på info-sverige@europeanenergy.com  

European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-Xanläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. European Energy har funnits i Sverige sedan 2008 och har ett växande svenskt team. I Sverige finns ett tiotal pågående projekt med både sol- och vindkraft.