Hoppa till innehållet

Bra att veta

Vind eller sol – varför välja? Hybridparker optimerar produktionen!

jun 09, 2023

I Grevekulla planeras för en hybridpark. Vind och sol kombineras för att optimera produktionen och effektivisera användningen av infrastruktur och mark. En lösning som markägaren, Linköpings stift, genast var positiva till och som European Energy nu förverkligar.

För markägare som är intresserade av att upplåta mark för projekt inom förnybar energi finns det inte bara ett alternativ att ta ställning till. Hybridparken i Grevekulla är ett exempel på hur energislag kan kombineras för att få en stabilare produktion över dygnet såväl som året och därmed också en högre lönsamhet. Men det finns fler vägar att gå, i alla fall om man pratar med European Energy. Linda Waldau är projektutvecklare inom vind och hon ser att flexibilitet och nya lösningar är viktigt för att få projekt att bli verklighet.

-Det handlar om att möta markägarens behov och önskemål och att hitta projekt som passar i området och är genomförbara. Ibland kan det innebära en mindre vindkraftspark, ibland en större. Hybridparker där vi kombinerar vindkraftsparken med sol är ett annat exempel, men en vindpark kan också kombineras med energilagringslösningar och i en redan existerande äldre park kan det vara en uppdatering av befintliga verk, så kallad re-powering, som behövs för att öka effektiviteten och förlänga livslängden, säger Linda Waldau.

European Energy är en multinationell aktör inom förnybar energi och i Sverige har man funnits sedan 2008. Flera vindparker är redan uppförda, ett antal hybridprojekt håller på att förverkligas och den första storskaliga solparken ska byggas under nästa år. Dessutom undersöks möjligheterna för produktion av exempelvis e-metanol och vätgas.

-Vi är med från idé till färdig park så det är viktigt för oss att hitta projekt med bra förutsättningar som vi verkligen tror på. De ska vara win-win för oss och för markägaren.

Lokalt engagemang är en framgångsfaktor
Kan ett vindprojekt bidra till stolthet, långsiktigt goda relationer och värdefulla insatser för det lokala samhället? Linda är övertygad om det och hennes främsta drivkraft handlar om att utveckla projekt som bidrar med mervärden för närområdet, såväl som i ett större sammanhang.

-Att jobba för hållbara lösningar och att motverka klimatförändringarna är nödvändigt, men det börjar någonstans och människorna där är viktiga. Jag är övertygad om att vindprojekt, trots det intrång det innebär i den fysiska miljön, kan bli framgångsrika och mottas positivt om projektet väljs med omsorg och samverkan och dialog är framträdande delar.

European Energy är en etablerad aktör på den internationella marknaden. Det innebär att det finns en bred kompetens att tillgå och mycket erfarenhet, men det som också karaktäriserar organisationen är det innovativa driv som finns.

-Det innebär att vi är lyhörda och gärna tar diskussionen. Vad är behoven, vilka är problemen, var kan vi hitta lösningarna. Det tror jag är en viktig del i att göra projekt framgångsrika. Vi vill att alla ska vara vinnare; markägaren, klimatet och lokalsamhället, säger Linda.

En hybridpark blir till
Ett pågående projekt är Grevekulla, där Linköpings stift är markägare. En vindkraftspark är under uppbyggnad samtidigt som det också planeras för en solpark i anslutning, en så kallad hybridpark. Bengt Palmqvist är egendomschef för prästlönetillgångarna i Linköpings stift och han har varit med på hela resan.

Bengt Palmqvist vid Linköpings Stift tycker att samarbetet med European Energy fungerar utmärkt.

-Vi började titta på möjligheterna för vindkraftsparker för 15-20 år sedan. Då såg vi ett sätt att öka lönsamheten på en del av våra marker och få en högre avkastning till våra pastorat och församlingar. Idag är den gröna omställningen ytterligare en drivkraft, kyrkan har en egen klimatstrategi och vi har som mål att vara klimatneutrala till 2030. Ett led i det är att möjliggöra elproduktion av fossilfri el på vår mark, därför är en hybridpark ytterst intressant för oss, säger Bengt Palmqvist.

Grevekulla vindkraftspark ligger i Ydre kommun i Östergötlands län och består av sex verk som snart kommer tas i drift. Samtidigt rullar kugghjulen för ansökan om en solpark vidare. Vindkraftsparken kommer vid produktion leverera 100 GWh årligen vilket motsvarar hushållsel för ca 20 000 villor. När solparken får tillstånd innebär det ett tillskott på hushållsel motsvarande ytterligare 8 800 villor.

-European Energy tog över projektet 2016. Efter att en ansökan om höjning av totalhöjden på verken beviljades, påbörjades byggnation, det var också då tankarna på en solpark väcktes. Efter många år av väntan är det en glädje att se den första delen av anläggningen förverkligas och veta vad den bidrar med till den gröna omställningen, avslutar Bengt.

Är du markägare och intresserad av ett projekt inom vind eller sol, hör av dig till Linda Waldau på lwa@europeanenergy.com eller ring 070 73 60 914.