Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Ja till solpark i Grevekulla – kan bli en av Sveriges största hybridanläggningar

jan 10, 2024

Länsstyrelsen i Östergötlands län godkänner European Energys planer på en solpark i anslutning till vindparken i Grevekulla i Ydre kommun. Beslutet innebär ytterligare ett steg mot att bygga en av Sveriges största hybridanlägningar med vind och sol inom samma geografiska område.

­– Om solparken byggs, kommer den varje år att producera 43,7 GWh grön el, vilket motsvarar 8 800 villors årsförbrukning av hushållsel. Genom att anlägga en solpark intill den färdigbyggda vindparken, kan vi använda samma anslutning till elnätet och få en ökad produktion och jämnare utmatning. Vind och sol har den stora fördelen att de producerar som mest olika tider på dygnet och över året, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Solparken i Grevekulla planeras på samma fastighet som vindparken, Grevekulla 1:7, och över en yta på 54 hektar. European Energy har bland annat genomfört ett samråd med samtliga berörda fastighetsägare och bostäder inom 500 meter, och tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Området har låga naturvärden och består till större delen av produktionsskog. I sin motivering till beslutet skriver länsstyrelsen att ”…det väsentliga samhällsintresset, produktion av förnyelsebar el väger tyngre än de identifierade naturvärden som förekommer inom det ansökta området”.

– ­Vi tycker att länsstyrelsen för ett klokt resonemang, där man tar hänsyn till det stora och ökande behovet av el som är nödvändigt för att klara elförsörjningen och den gröna omställningen, säger Peter Braun.

Fakta om solparken i Grevekulla
Installerad effekt: 37 MW p
Förväntad årlig produktion: 43,7 GWh (motsvarar 8 800 villors årsförbrukning av hushållsel, exklusive uppvärmning)
Yta: 54 hektar

Läs mer om solparken i Grevekulla
Läs mer om vindparken i Grevekulla