Hoppa till innehållet

Grevekulla PV

Solpark planeras i anslutning till vindkraftspark

Om Grevekulla PV

Solcellsanläggningen Grevekulla PV kan bli en av Sveriges första hybridanläggningar (sol + vind). Solparken planeras inom fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun, Östergötlands län. Projektområdet är beläget strax väster om vindkraftsparken Grevekulla och består av skog.

Fakta om Grevekulla PV

37 MWp
Installerad effekt.

43,7 GWh/år 
Det motsvarar den årliga hushållsförbrukningen av el för 8800 villor. Hushållsel beräknas på ett ett genomsnitt av 5 000 kwh per år. 

54 hektar 
Området består av skogsmark

Nätanslutning
Planerad anslutningspunkt mot överliggande nät är en kopplingsstation som placeras vid den sydöstra kanten av projektområdet.

Dokument om Grevekulla PV

Här kan du ta del av handlingar som rör projektet och läsa mer om Grevekulla PV.

Samrådsansökan för Grevekulla PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor och ritningar

Här hittar du foton, illustrationer och kartor för projekt Grevekulla PV.

Grevekulla PV planerar att byggas på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun, Östergötlandss län. Området består av skog och ligger i anslutning till vindkraftsparken Grevekulla.

Översiktskarta över Grevekulla PV:

I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Det kan landa i solpaneler monterade som Fixed Tilt och/eller Single Axis Trackers. Här nedan ser du exempel på hur Fixed Tilt och Single Axis Tracker ser ut. Fixed Tilt är en fast panel vars rader står i öst-västlig riktning med panelen riktad mot söder i fast läge. Single Axis Tracker, en rörlig panel som följer solen från östligt läge på morgonen till västligt läge på kvällen, raderna löper i nord-sydlig riktning.

Nedan: Fixed Tilt

Nedan Single Axis Tracker

Här kan du se en möjlig utformning av solparken.

FAQ om Grevekulla PV

Området där Grevekulla PV planeras ligger i ett skogsområde på fastighet Grevekulla 1:7 i anslutning till Grevekulla vindkraftspark. Området är beläget i Ydre kommun, Östergötlands län.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kan vara antingen enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT) eller fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet Samrådsansökan för Grevekulla PV.

En samrådsansökan för den planerade solparken är inskickad. Tiden för hantering av ärendet kan variera, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-18 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. Grevekulla PV blir en hybridanläggning då den ligger i anslutning till vindkraftsparken Skåramåla (vind + sol). I praktiken innebär det att parken kan nyttja befintlig infrakstruktur som till exempel nätanslutning, men också att energiproduktionen blir jämnare över året.

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

Anna Dahlin

Project Manager Sweden

(+46) 70 33 08 06 8

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6