Hoppa till innehållet

Under byggnation

Grevekulla vindkraftspark

Om Grevekulla vindkraftspark

I Ydre kommun byggs Grevekulla vindkraftspark på fastigheten Grevekulla 1:7 med sex verk. Parken kommer att ha en total installerad effekt på 36 MW och årligen producera 100 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 20000 villor (uppvärmning ej inkluderat). Det finns också planer för att utveckla parken till en hybridpark genom att anlägga en solpark i anslutning och på så sätt effektivisera användningen av befintlig infrastruktur och få en jämnare produktion av energi, då vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt. Den planerade solparken Grevekulla PV har nu fått tillstånd.

Läs mer om den planerade hybrdiparken här: Vind eller sol varför välja? Hybridparker optimerar produktionen!

Fakta om Grevekulla vindkraftspark

Installerad effekt
36 MW

100 GWh årlig förbrukning 
Motsvarnade förbrukning motsvarar hushållsel för 20 000 villor. Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh per år.

6 vindkraftverk 
Verken har en navhöjd på 115 meter med en totalhöjd på 200 meter.

Elnät
Parken kommer att anslutas till Eons överliggande nät.

Verksamhetsutövare och tillståndsinnehavare enligt miljöbalken är Vindkraft i Grevekulla AB, vilket ägs av European Energy A/S som även ansvarar för förvaltningen av anläggningen. Service och underhåll sköts av Siemens Gamesa Renewable Energy genom serviceavtal.

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6