Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Skedemosse kan bli Ölands största solpark

jan 23, 2023

European Energy har  påbörjat samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län för Skedemosse PV, en planerad solpark utanför Borgholm. Parken är ett viktigt bidrag i arbetet för mer förnybar energi och en grön omställning av samhället. När parken står färdig förväntas den producera el motsvarande 5 200 villors årliga förbrukning av hushållsel.

Det aktuella området omfattar ca. 31 hektar betesmark och ligger fem kilometer utanför Borgholm, sydost om Köpingsvik. Samråd är inskickat till Länsstyrelsen i Kalmar län och parallellt så har arbete med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) påbörjats.

– För att förverkliga den gröna omställningen och pressa ner de höga elpriserna behöver vi öka andelen förnybar energi. Solparker är det energislag vi kan få på plats snabbast med en byggtid på bara 12-16 månader. Det betyder att Skedemosse solpark har potential att bidra med ett tillskott på grön energi efter bara 1–1,5 år. Nu hoppas vi på ett snabbt och positivt besked från Länsstyrelsen så att vi kan ta nästa steg, säger Peter Braun, projektchef för European Energy, Sverige.

Marken där solparken planeras ägs av Elna-Brith af Wåhlberg på Skedemosse gård på Öland. European Energy har tecknat ett arrendeavtal på marken som sträcker sig över 35 år, vilket är den beräknade livstiden för solpanelerna. När panelerna är färdiganvända tas de bort och marken kan återställas helt.

Elna-Brith af Wåhlberg ser möjligheterna. Här ska framtidens solpark samexistera med betande får.

Elna-Brith af Wåhlberg ser möjligheterna. Här ska framtidens solpark samexistera med betande får.

– Marken där solparken ska uppföras är betesmark och vi planerar att fortsätta att använda den på samma sätt, även när solparken står färdig och levererar grön el. Vi tror att djuren kommer att trivas bra där med skydd för vädret och att även marken gynnas genom skuggning under torra perioder. Vi ser bara fördelar med projektet, säger Elna-Brith av Wåhlberg.  

För mer information kontakta:

Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland, European Energy, 070-330 17 98
Johanna Andersson, presskontakt, 070-330 02 07

Läs mer om projektet och ta del av samrådsansökan på:
https://se.europeanenergy.com/vad-vi-gor/sol/skedemosse-solpark/

Om European Energy

European Energys vision är att vara en världsledande kraft i den gröna omställningen. Bolaget utvecklar, finansierar, bygger och driver vind- och solkraftsparker samt storskaliga Power-to-X-anläggningar i hela världen. Genom att leverera helhetslösningar och ta fram egna system, metoder och tekniska lösningar driver vi utvecklingen. Sverige är en av våra nyckelmarknader, vi har funnits här sedan 2008 och har ett tiotal pågående projekt runt om i hela landet.