Hoppa till innehållet

Möjligheter med grön energi

Delta i den gröna omställningen

Delta i den gröna omställningen

Möt fler markägare som vi samarbetar med

Markägare berättar

Vind eller sol – varför välja? Hybridparker optimerar produktionen!

Maria Lundesjö och Markus Eriksson har angränsande marker och ett visst samarbete finns redan gårdarna emellan, vilket ger en bra grund att bygga vidare på.

Markägare berättar

Samarbete lägger grunden för Yttersävne solpark

Caroline och Philip Bonde Deichmann planerar för flodpark

Markägare berättar

Caroline och Philip satsar på framtiden med Floda Sund solpark

Elna-Brith af Wåhlberg ser möjligheterna. Här ska framtidens solpark samexistera med betande får.

Markägare berättar

Solpark på betesmark – självklart!

Markägare berättar

Win-win för Martin med solpark på torvmosse

Win-win för Martin med solpark på torvmosse

Kontakt

Björn Jansson

Project Developer, Sweden

(+46) 70 96 05 71 2

Mattias Pontén

Project Developer, Sweden

(+46) 70 55 56 73 0

Linda Waldau

Project Developer, Wind

(+46) 70 73 60 91 4

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6

Anna Dahlin

Project Manager Sweden

(+46) 70 33 08 06 8