Hoppa till innehållet

Skedemosse PV

Solpark planeras på Öland

Om Skedemosse

Skedemosse PV kan bli Ölands första solpark. Parken ska ligga i Borgholms kommun, ca 5 km från Borgholm och 3 kilometer sydost om Köpingsvik. Parken beräknas omfatta 31 hektar och ska förläggas på betesmark. När parken står klar kommer den årligen att producera förnybar el motsvarande förbrukningen av hushållsel för ca 5 200 villor.

Fakta

21 MWp
Installerad effekt.

26 GWh/år 
Motsvarande förbrukningen av hushållsel för 5 200 villor.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh per år.

31 hektar
Området består av betesmark.

Nätanslutning 
Parken ansluts till Eons ledningsnät.

Dokument om Skedemosse solpark

Samrådsansökan Skedemosse PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Skedemosse samråd – följebrev (PDF, öppnas i nytt fönster)

Skedemosse naturvärdesinventering (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor och ritningar

Här hittar du illustrationer och ritningar från projektet.

Översiktskarta Skedemosse solpark:

Skedemosse projektområde (PDF, öppnas i nytt fönster)

Foton från Skedemosse (PDF, öppnas i nytt fönster)

I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Det kan handla om solpaneler monterade som Fixed Tilt, det vill säga fasta solpaneler riktade mot söder. En annan möjlighet är Single Axis Tracker, det vill säga rörliga solföljare vars paneler går från östlig riktning till västlig riktning under dagen. Det kan också landa i en kombination av dem.

Här nedan ser du ett exempel på Fixed Tilt:

Fixed tilt


Här nedan ser du ett exempel på Single Axis Tracker:

FAQ om Skedemosse solpark

Den planerade anläggningen berör 31 hektar betesmark på fastigheten Skedemosse 1:1 i Borgholms kommun på Öland. Området ligger ca 3 kilometer sydost om Köpingsvik.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kan vara antingen enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT) eller på fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet Skedemosse PV Samrådsansökan.

Samrådsunderlaget för den planerade solparken är inskickad till Länsstyrelsen Kalmar län. En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer också att tas fram. Tiden för hantering av ärendet kan variera, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-16 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. En park som Skedemosse kommer vid full produktion årligen att leverera el motsvarande förbrukningen av hushållsel för upp till 5 200 villor.

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6