Hoppa till innehållet

Under byggnation

Skåramåla, Tingsryd

Om Skåramåla

I Ryd i Tingsryds kommun byggs Skåramåla vindkraftspark med åtta verk. Parken kommer att ha en total installerad effekt på 48 MW och årligen producera ca 125 GWh, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 25 000 villor (uppvärmning ej inkluderat). Det finns också planer för att utveckla parken till en hybridpark genom att anlägga solparker i anslutning, Skåramåla PV och Tröjemåla PV, och på så sätt effektivisera användningen av befintlig infrastruktur och få en jämnare produktion av energi, då vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt. Dessa parker har nu fått tillstånd.

Fakta

Total installerad effekt
48 MW

125 GWh i årlig produktion
Motsvararande förbrukningen av hushållsel för 25 000 villor.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh per år.

8 vindkraftverk
Totalhöjd 200 meter.

Verksamhetsutövare och tillståndsinnehavare enligt miljöbalken är bolaget Skåramåla Vind AB, vilket ägs av European Energy A/S som även ansvarar för förvaltningen av anläggningen. Service och underhåll sköts av Siemens Gamesa Renewable Energy genom serviceavtal.

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager

(+46) 70 22 19 31 5