Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Solparken i Floda-Sund överklagas till högre instans

nov 14, 2023

Jordbruksmarken där Floda Sund solpark planeras.

European Energy har idag överklagat Mark- och miljödomstolens avslag till en solpark i Floda-Sund i Katrineholms kommun till den högre instansen, Mark- och miljööverdomstolen. Utredningen om alternativa lokaliseringar är väl i linje med vad som godtagits i andra sammanhang och European Energy tror att det finns goda chanser till ett positivt utslag.

­– Solparken i Floda-Sund skulle innebära ett årligt tillskott av grön el motsvarande 22 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Det är el som behövs för att klara den gröna omställningen, sänka elpriserna och motverka klimatkrisen. Vi ser att domstolar gör olika bedömningar gällande lokaliseringsutredning och vill gärna se att fallet prövas i högre instans, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige, Norge och Finland.  

Mark- och miljödomstolen ansåg i sin bedömning att utredningen av alternativa lokaliseringar inte var tillräcklig, trots att samma domstol tidigare bedömt att en lokaliseringsutredning med motsvarande upplägg varit tillräcklig. Även andra domstolar har sagt ja till solparker med lokaliseringsutredning i liknande format.

– Vi väntar just nu på ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen gällande ett av våra andra projekt, en solpark i Svedberga i Skåne. Det råder i dag oklarhet både när det gäller omfattningen på lokaliseringsutredning och vad som krävs för etablering på jordbruksmark. Vissa länsstyrelser säger ja, andra nej, berättar Peter Braun. 

Det aktuella området i Floda-Sund omfattar 145 hektar mark. Det består huvudsakligen av jordbruksmark, men omfattar även ett flygfält samt en del skogsmark. Tidigare i år skickade European Energy in en ansökan om samråd enligt 12 kap. 6 § till Länsstyrelsen i Södermanland. Länsstyrelsen godkände enbart 20 procent av anläggningen med hänvisning till att den ligger på jordbruksmark och hindrar brukandet av marken. Mark- och miljödomstolen gick på samma linje.

– Det är ett egendomligt ställningstagande eftersom marken mellan och runt panelerna kan fortsätta brukas genom odling eller bete, säger Peter Braun.

European Energy vill nu att Mark- och miljööverdomstolen upphäver beslutet och ger tillåtelse till att uppföra solparken.

 – Solparker är det snabbaste energislaget vi kan få på plats med en byggtid på bara 12-16 månader. Det är en tillfällig installation som möjliggör för samtidig odling eller bete. När solpanelerna är färdiganvända kan de monteras ned och marken återgå till konventionellt jordbruk eller annan användning, säger Peter Braun.

För mer information, kontakta:
Peter Braun Director, Head of Projects Sweden, Norway and Finland
tel. (+46) 70 33 01 79 8 e-post: pbn@europeanenergy.com