Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Solparken i Kingebol ett steg närmare verklighet

nov 29, 2022

European Energy har nu skickat in ansökan om Samråd för Myren PV (photovoltaic) till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet ligger i anslutning till vindkraftsparken Kingebol, i Åmåls kommun och kan komma att bli Sveriges första hybridanläggning med både sol och vindkraft. När solparken är i drift kommer den att producera el motsvarande 9 000 villors årliga förbrukning av hushållsel. Ett väsentligt bidrag till den gröna omställningen.  

Området för solparken omfattar 75 hektar skogsmark i anslutning till vindkraftsparken Kingebol 15 kilometer söder om Åmål. Genom att anlägga en hybridpark kan samma nätanslutning användas för både vind- och solkraft, vilket är en optimering av både produktion och användning av infrastruktur. Med både sol och vind kan European Energy producera el motsvarande drygt 30 000 villors årsförbrukning av hushållsel.

– Sol- och vindkraft har olika produktionskurvor. När solen skiner som mest blåser det som minst och vice versa. Genom att kombinera sol – och vindkraft får vi en jämnare produktion och kan leverera större mängder fossilfri, grön el. Med tanke på det stora behovet av ny, billig energi hoppas vi på en effektiv handläggning och ett snabbt, positivt besked från Länsstyrelsen, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige, Norge och Finland.  

Läs mer om projektet och ta del av Samrådsansökan på https://se.europeanenergy.com/vad-vi-gor/sol/myren-pv/