Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Samrådsansökan inskickad för solparken i Floda-Sund

nov 29, 2022

Jordbruksmarken där Floda Sund solpark planeras.

European Energy har nu skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om Samråd för Floda-Sund PV, den planerade solparken norr om Vika återvinningscentral i Katrineholms kommun. Projektet är ytterligare ett steg i arbetet för grön omställning och när solparken står färdig förväntas den producera el motsvarande 22 000 villors årsförbrukning av hushållsel.

Det aktuella området omfattar 145 hektar mark och ligger norr om Katrineholm. Det består huvudsakligen av jordbruksmark, men omfattar även ett flygfält samt en del skogsmark. En ansökan om Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är inskickad till Länsstyrelsen i Södermanland och nu inväntas beslut, innan byggnationen kan påbörjas.

– Solparker är det snabbaste energislaget vi kan få på plats med en byggtid på bara 12-16 månader. Floda-Sund blir ett viktigt bidrag i arbetet för att möjliggöra den gröna omställningen och pressa elpriserna. Nu hoppas vi på en effektiv handläggning och ett snabbt, positivt besked från Länsstyrelsen, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige, Norge och Finland.

Marken ägs av Ericsbergs Fideikommiss AB och European Energy har tecknat ett arrendeavtal på 35 år, vilket är den beräknade livstiden för solpanelerna. När panelerna är färdiganvända tas de bort och marken kan återställas helt och återgå till konventionellt jordbruk eller annan användning. 

– Som markägare är vi alltid intresserade av affärsmöjligheter som utvecklar gården och våra marker på ett långsiktigt sätt. Nu befinner vi oss i en situation där omvärlden har förändrats och energimarknaden är i gungning. Det visar hur sårbara vi är som land och som enskilt företag och det gör en sådan här investering väldigt intressant, säger Caroline Bonde, en av ägarna till Ericsberg.

Läs mer om projektet och ta del av Samrådsansökan på https://se.europeanenergy.com/vad-vi-gor/sol/floda-sund-pv/