Hoppa till innehållet

Nyheter

Nytt kontor, stärkt organisation och sikte på gröna bränslen

nov 04, 2022

European Energy fortsätter att stärka sin närvaro på den svenska marknaden med ett snabbt växande team, fler projekt inom både vind- och solkraft och snart produktion av gröna bränslen. Bolaget flyttar nu till större lokaler i Växjö samtidigt som tre vindkraftparker närmar sig målgång och Sveriges största solpark har fått grönt ljus att börja byggas.

­­– Vi har nyligen rekryterat fyra nya medarbetare och har stark en pipeline med projekt som kan producera grön el till hundratusentals hushåll. Vi ser Sverige som en av våra hemmamarknader. Sverige gör bra ifrån sig i den gröna omställningen men kan både bättre och snabbare. Vi tror att förnybar energi är nyckeln för att klara både miljömål och energiförsörjning och vi vill vara en drivande kraft i den utvecklingen, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

Peter Braun, projektchef Sverige Norge och Finland

Det snabbaste sättet att få på plats ny elproduktion
European Energy har funnits i Sverige sedan 2008 och bland annat utvecklat tre vindkraftparker, Kingebol, Grevekulla och Skåramåla, som snart är färdigställda och kan anslutas till elnätet. Företaget planerar även ett tiotal solparker i södra och mellersta Sverige. I dagarna gav mark- och miljödomstolen i Växjö kartecken till att bygga solparken i Svedberga som blir Sveriges största med en årlig produktion motsvarande 35 000 villors årsanvändning av hushållsel.

Vindparken Kingebol utanför Åmål snart klar att tas i drift

– Solparker kan byggas på 12–18 månader och är det snabbaste sättet att få ny elproduktion på plats, vilket är nödvändigt för att motverka höga elpriser och klimatförändringarna. Solparker innebär en god, stabil och långsiktig intäkt för markägare och kan bidra till att stärka livskraften för jordbruket, säger Peter Braun.

Lång erfarenhet och bred kompetens
European Energy har sedan starten i Danmark 2004 utvecklat och byggt hundratals vind- och solprojekt världen över. Idag består bolaget av över 500 medarbetare med en bred kompetens som också avspeglas i det svenska teamets sammansättning. Många av medarbetarna har lång erfarenhet och ett kunnande som sträcker sig över allt från tillståndsfrågor till projektgenomförande och energimarknadsfrågor. European Energy drivs av viljan att göra skillnad på riktigt och skapa en bättre och mer hållbar värld för kommande generationer. En av företagets styrkor är att erbjuda helhetslösningar och att kroka arm med markägare och andra partners under hela processen, från markavtal till färdig elproduktion.

­– För många markägarna är det centralt att projekten är realistiska, att vi är med hela vägen, kan vår sak och har gjort det många gånger förr, säger Peter Braun. 

Nya, smarta lösningar
European utvecklar inte bara sol, vind och Power-to-X var för sig utan undersöker också möjligheten att bygga hybridparker, där sol- och vindkraft samsas på samma yta.

­– Vi försöker tänka kreativt, hur vi kan optimera elproduktionen och användningen av marken. Vi står inför en gigantisk utmaning med det ökande energibehovet och en planet som måste räddas. Det behöver vi möta med nya, smarta lösningar, säger Peter Braun.

“Vi försöker tänka kreativt, hur vi kan optimera elproduktionen och användningen av marken”

Världsledande
European Energy är just nu världsledande när det gäller industriell produktion av e-metanol och har beställt världens största elektrolysör som ska omvandla solel till e-metanol. Anläggningen kommer att byggas i anslutning till Nordens största solpark i Kassø på Jylland och leverera 32 000 ton koldioxidneutral e-metanol till rederiet Maersk och andra kunder.