Hoppa till innehållet

Nyheter

Nästa fas i Skåramåla inleds – resning av åtta verk

okt 14, 2022

Torndelar börjar anlända till Skåramåla och nu väntar snart resning

Torndelar har börjat anlända till siten i Skåramåla utanför Ryd i Tingsryds kommun. Under de kommande veckorna väntas febril aktivitet och åtta verk kommer att resas. När parken är uppe i full produktion, vilket beräknas till någon gång efter nyår, kommer parken att leverera 125 GWh årligen. Det är lika mycket som den årliga förbrukningen av hushållsel hos 25 000 villor. Den gröna omställningen sker här och nu och European Energy är en del av den.

Skåramåla vindpark ligger i ett skogsområde utanför Ryd i Tingsryds kommun. För nästan två år sedan köpte European Energy in rättigheterna till parken och satte igång med förberedelser och markarbeten. Nästa steg är att resa verken och sedan kommer de efter en period av kalibrering och tester att börja producera el efter nyår.

– Vi ligger i fas med planeringen och kommer snart att börja producera el i Skåramåla. Dessutom har vi ytterligare två parker som närmar sig produktionsstart; Kingebol i Åmål och Grevekulla i Ydre. Med en energikris som blir alltmer kännbar behöver fler förnybara lösningar komma på plats så snabbt som möjligt och vi är stolta över att vara en av dem som kan leverera lösningar, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige, Finland och Norge.

Skåramåla, Kingebol och Grevekulla

Tillstånden för de tre parkerna togs över av European Energy mellan 2015 till 2019 och arbetet har sedan 2021 rullat på i snabb takt. Jörgen Glemme är byggprojektledare och finns nästan alltid ute på en site eller är på väg mellan två parker.

-Det är genom att vara på plats, som vi kan se möjligheter, lösa problem och bygga relationer med markägarna, våra entreprenörer, leverantörer och med aktörer som verkar i området, säger Jörgen.

Parkerna består av åtta verk i Skåramåla respektive sex verk vardera i Kingebol och Grevekulla. I Skåramåla beräknas den årliga produktionen till 125 GWh och i Kingebol 108 GWh samt Grevekulla 101 GWh. Kingebol har kommit längst i tidsplaneringen och tornen är där resta, men alla tre parkerna beräknas vara igång och leverera el en bit efter nyår.

Lokalt engagemang en viktig del av varje projekt

Att vara närvarande lokalt är viktigt för European Energy. En vindpark skapar känslor och alla är inte odelat positiva, men genom att vara på plats, lyssna på alla parter och försöka hitta lösningar vill European Energy bygga förtroende och goda relationer.

-Det är viktigt att hitta bra samarbeten och bidra till det lokala samhället där vi kan. Vi försöker till exempel alltid nyttja lokala entreprenörer i så stor utsträckning som det är möjligt. Jobben ska vara här där de gynnar kommunen som har parken. Och ibland kan vi hjälpa till med andra saker som till exempel när vi förbättrade parkeringen till besöksmålet Bilkyrkogården i Ryd, här i Tingsryds kommun och dubblade storleken, berättar Jörgen.

Jörgen Glemme, Byggprojektledare