Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Samråd om solparken i Hästhagen

jun 02, 2022

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solpark på den tidigare torvtäkten i Hästhagen utanför Vislanda. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter om anläggningen. Om solparken får klartecken att byggas, kan Hästhagen bli Smålands största av sitt slag.

Översiktskarta över den planerade solparken i Hästhagen

– Om vi ska klara klimatmålen och energiförsörjningen i södra Sverige behövs mer lokalt producerad grön energi. Solparken i Vislanda skulle innebära ett betydande tillskott som också kan bidra till att sänka de höga elpriserna, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland

Solparken i Hästhagen ligger på en färdigskördad torvtäkt med låga naturvärden. Den totala ytan är cirka 100 hektar. Anläggningen skulle årligen kunna producera 77 GW el, vilket motsvarar drygt 15 000 villors årsförbrukning.

– Färdiganvända torvtäkter är utmärkta ytor att anlägga solcellsparker på eftersom de är plana och sträcker sig över relativt stora arealer. Det finns också goda möjligheter att stärka den biologiska mångfalden genom att så in ängsväxter. Det går även att låta får beta i området, säger Sofia Haargaard, projektledare på European Energy.

Sofia Haargaard, projektledare

Samrådet pågår fram till den 27 juni. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas och överlämnas till Länsstyrelsen i Kronoberg som därefter fattar beslut. Efter ett positivt besked tar det 12­–16 månader att färdigställa anläggningen.

– Om processen löper som vi hoppas kan vi komma i gång med bygget redan under nästa år. Solparken stärker Alvesta kommuns status som hubb för grön elproduktion, säger Peter Braun.