Hoppa till innehållet

Färdigställt

Zinkgruvan, Askersund/Motala

Om Zinkgruvan vindkraftspark

Zinkgruvan vindkraftspark utgörs av 14 vindkraftverk och ligger i ett område mellan Askersunds kommun och Motala kommun i Östergötlands och Örebro län. Verken har en installerad effekt på 53 MW och en årlig produktion på 150 GWh. Parken togs i drift under 2019.

Fakta

Total installerad effekt
53 MW

150 GWh i årlig produktion
Motsvarande förbrukningen av hushållsel för 30 000 villor.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5000 kwh per år. 

14 vindkraftverk 
Totalhöjd 180 m höga

Verksamhetsutövare och tillståndsinnehavare enligt miljöbalken är CEE Zinkgruvan Vindkraft AB. Förvaltning av anläggningen görs av European Energy A/S och service och underhåll sköts av GE Wind.