Hoppa till innehållet

Färdigställt

Västanby, Lomma

Om Västanby vindkraftspark

Västanby vindkraftspark utgörs av fem vindkraftsverk och ligger i Lomma kommun i Skåne. Verken har 10 MW i installerad effekt och en årlig produktion på 27 GWh. Parken togs i drift under 2019.

Fakta

Total installerad effekt 
10 MW

27 GWh i årlig förbrukning
Motsvarande förbrukningen av hushållsel för 5400 hushåll.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5000 kwh per år. 

5 vindkraftverk
Totalhöjd 120 meter.

Verksamhetsutövare och tillståndsinnehavare enligt miljöbalken är Västanby Vindbruksgrupp i Fjelie 2 AB, vilket ägs av European Energy A/S som även ansvarar för förvaltningen av anläggningen. Service och underhåll sköts av Vestas genom serviceavtal.