Hoppa till innehållet

I drift

Kingebol vindkraftspark

Om Kingebol vindkraftspark

I Åmål kommun ligger Kingebol vindkraftspark, en park med sex verk som driftsattes 2022 och nu producerar grön, förnybar energi. Parken har en installerad effekt på 37,2 MW vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 20000 villor (uppvärmning ej inkluderat). Det finns också planer för att utveckla parken till en hybridpark genom att anlägga solparker i anslutning och på så sätt effektivisera användningen av befintlig infrastruktur och få en jämnare produktion av energi, då vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt.

Fakta om Kingebol

Installerad effekt 
37,2 MW

108 GWh i årlig produktion
Motsvarande förbrukningen av hushållsel för 20 000 villor.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5000 kwh/år.

6 vindkraftverk
Totalhöjd 200 meter

Verksamhetsutövare och tillståndsinnehavare enligt miljöbalken är European Wind farms Kåre 1 AB, vilket ägs av European Energy A/S som även ansvarar för förvaltningen av anläggningen. Service och underhåll sköts av Siemens Gamesa Renewable Energy genom serviceavtal.

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6