Hoppa till innehållet

Svedberga solpark

Jordbruk och energiproduktion kombineras

Om Svedberga solpark

Utanför Helsingborg i Skåne planeras för vad som kan bli Sveriges största solcellsanläggning; Svedberga PV. Här ska det existerande jordbruket kombineras med solceller och generera mat såväl som grön energi.

Fakta

147 MWp
Installerad effekt.

175 GWh/årlig produktion
Motsvarande förbrukningen av hushållsel för 35 000 villor.
Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh/år.

232 hektar
Jordbruksmark där odlingen kommer att anpassas och fortsätta jämsides med energiproduktionen.

Nätanslutning
Görs till Öresundskrafts överliggande nät.

Dokument om Svedberga

Här kan du läsa mer om Svedberga solpark.

Samrådsansökan Svedberga PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Miljökonsekvensbeskrivning MKB Svedberga (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor, ritningar och fotomontage

Här hittar du foton och illustrationer.

Här kan du se ett fotomontage över Svedberga.

Översiktskarta över Svedberga solpark:

Elproduktion skall ske med solpaneler monterade på s.k. Single Axis Tracker, det vill säga rörliga solföljare vars paneler går från östlig riktning till västlig riktning under dagen.”

Här ser du ett exempel på Single Axis Tracker:

FAQ

Området som berörs är 232 hektar jordbruksmark på fastigheten Svedberga 4:12 i Helsingborgs kommun i Skåne.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. När det gäller Svedberga PV tittar vi på enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT). Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om solpanelerna finns i dokumentet Samrådsansökan Svedberga PV.

Anmälan om samråd för den planerade solparken är sedan tidigare inskickad till Länsstyrelsen Södermanland. Efter avslag från Länsstyrelsen gick ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen som gav tillstånd. Då Länsstyrelsen överklagade beslutet gick det vidare till Mark- och Miljööverdomstolen som är högsta instans för denna typ av frågor och som beslutade om prövningstillstånd. Tiden för hantering av ärendet är osäker, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-18 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. En park som Svedberga kommer vid full produktion årligen att leverera el motsvarande förbrukningen av hushållsel för upp till 35 000 villor.

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom förutsättningar att öka.

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6