Hoppa till innehållet

Svedberga

Sveriges potentiellt största solcellspark

Svedberga

Solpaneler och odling på samma yta

Om Svedberga solcellspark

Svedberga solcellspark utanför Helsingborg i Skåne kan bli Sveriges största solcellsanläggning. Syftet är att producera stora mängder grön el för att säkra energiförsörjningen i södra Sverige och bidra till att uppnå klimatmålet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

128,5 MW

i installerad effekt

175 GWh/år

i årlig produktion

232 hektar

varav 1/3 täcks av solpaneler. Resten odlas.

12-16 månader

byggtid

100.000 träd och buskar

byggs som insynsskydd och främjar biodiversiteten

4,7 meter

mellan raderna

Fördjupning

Läs mer

Här finns relevanta dokument kopplade till projektet.

Samrådsunderlag

Miljökonsekvensbeskrivning

Kontakt

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5