Hoppa till innehållet

Nyheter, Pressmeddelande

Bygdepeng till Ryd för att främja samhällsutveckling

jul 02, 2024

European Energy, som just nu bygger Sveriges första storskaliga hybridpark med sol- och vindkraft i Skåramåla i Tingsryds kommun, har träffat en överenskommelse med Rydkampen om en årlig bygdepeng för insatser som främjar lokal utveckling. I år rör det sig om cirka 80 000 kronor som Rydkampen kommer att förmedla till föreningar i Almundsryds församling alternativt sparar till kommande år.

­­­– Bygdepengen är ett mycket välkommet tillskott och ger oss en möjlighet att stötta föreningar som vill gynna bygden och skapa positiv utveckling för Rydborna. På det sättet får vi konkret lokal nytta utöver den gröna energi som produceras i Skåramåla, säger Christer Johnsson, styrelseordförande i Rydkampen.

Rydkampen har bildat en bidragskommitté som årligen ska ta hand om ansökningsförfarandet samt ta beslut om fördelning av medel. Kommitténs uppgift är bland annat att se till så att bygdepengen endast används till främjande av projekt, aktiviteter eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i bygden och som gynnar allmänheten. Årets ansökningsförfarande är fortfarande öppet för föreningarna på orten.

– För European Energy är det viktigt att engagera sig lokalt och bidra till utveckling av bygden. Det är därför vi har använt lokala entreprenörer i bygget av parken i Skåramåla och hjälpt till att bredda parkeringen vid bilkyrkogården i Kyrkö mosse. Bygdepengen är en del i detta arbete och vi hoppas bibehålla den goda och öppna dialogen med Rydborna, säger Peter Braun, Sverigechef för European Energy.

Peter Braun, European Energy

Hybridparken i Skåramåla består av en redan färdigbyggd vindpark som under 2024 kommer att kompletteras med en solpark. Totalt kommer anläggningen att producera 127 GWh grön el per år, vilket motsvarar 25 000 villhushålls årsförbrukning av el.

Visualisering av hybridparken i Skåramåla