Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Fortsatt tillväxt för European Energy trots turbulent år

feb 29, 2024

fortsatt tillväxt 2023

När vi summerar 2023 visar årsredovisningen att det har varit ett fantastiskt år för European Energy. Nya rekord har slagits, goda partnerskap har formats och vi har tagit viktig steg i arbetet med power-to-X.

Årsredovisningen för 2023 visar att EBITDA ökade med 27 procent jämfört med samma period föregående år, från 140 miljoner euro till 178 miljoner euro. Det är nästan en tredubbling sedan 2020. Vinsten före skatt ökade med 10%, från 115 miljoner euro till 126 miljoner euro. Detta är femte året i rad som företaget når eller överträffar sina finansiella mål.

Viktiga steg för grön omställning

Under 2023 avyttrade European Energy projekt med en total kapacitet på 1 120 MW och anslöt 750 MW ny kapacitet för förnybar energi till nätet. Under året producerade vi 1,87 TWh förnybar el från egenägda tillgångar, en ökning med 140 procent jämfört med 2022. Genom detta undvek vi 434 962 ton CO2e-utsläpp, jämfört med 181 195 ton CO2e-utsläpp under 2022.

Nytt kapitel väntar

Under de senaste tre åren har vi fokuserat på att utöka vår affärskapacitet, utveckla vår kompetens inom ny teknik samt skala och professionalisera vår organisation för att klara av den höga tillväxttakten. Vi har avslutat den föregående strategiperioden och är redo att skriva ett nytt kapitel i bolagets historia.