Hoppa till innehållet

Nyheter

Välkommen Emma Hulth – ny projektutvecklare med fokus sol!

feb 02, 2024

Emma Hulth, projektutvecklare i det svenska teamet.

Det svenska teamet har fått förstärkning genom Emma Hulth. Hon började som projektutvecklare den 1 februari. Emma kommer främst att jobba mot sol. Hon blir en viktig del i att få projekt inom förnybar energi till stånd.

Emma Hulth är utbildad civilingenjör inom lantmäteri med inriktning fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Hon kommer senast från Skanska där hon har arbetat med projekt inom fastighetsbranschen.

-Energi är en ny bransch för mig så det ska bli väldigt spännande. Samtidigt har projektutvecklare-rollen som jag ska träda in i mycket gemensamt med den jag kommer ifrån. Det finns stora likheter i hur projekt drivs, hur strukturen ser ut och när det gäller den affärsmässiga sidan. Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av mina tidigare erfarenheter. Samtidigt får jag chansen att lära nytt och utvecklas vidare.

Solparker kan stärka landsbygden

I rollen som projektutvecklare kommer Emma att vara den första länken i kedjan i arbetet för att förverkliga mer fossilfri energi. Hennes uppdrag blir att hitta och säkra nya projekt genom att skriva avtal med markägare.

-Kontakterna med markägarna är något jag verkligen ser fram emot. Jag är  själv uppväxt på en gård och en levande och livskraftig landsbygd har en stark koppling till företagen som verkar där. Jag ser solparker som en möjlighet för markägarna att utveckla sin egen verksamhet och stärkas ekonomiskt samtidigt som de bidrar till den gröna omställningen. Det är något som hela landsbygden i längden vinner på.

Hållbarhet är en röd tråd i Emmas liv

Hållbarhet och utveckling har drivit henne genom hela yrkeslivet, men i den här rollen upplever hon att hon kan bidra mer aktivt.

-Jag vill göra skillnad och jag tror att European Energy är ett företaget där jag kan göra det. Det finns en erfarenhet och kompetens som inger trovärdighet, samtidigt som tillväxt och lönsamhet talar sitt eget språk. Men det viktigaste av allt: Det finns ett stort engagemang för hållbarhet hos medarbetarna, ett gemensamt mål och en vilja till samarbete och dialog, både i svenska teamet och i resten av företaget. Det känns så roligt att äntligen få sätta igång.