Hoppa till innehållet

Bra att veta

Goda samarbeten skapar värde för European Energy

jan 23, 2024

Här byggs ett fundament till ett vindkraftverk.

European Energy är en av de ledande aktörerna i Europa och globalt när det gäller att utveckla sol- och vindparker samt Power-to-X. Men vi gör det inte helt på egen hand. För att en anläggning ska förverkligas krävs goda samarbeten, som bygger på dialog och transparens. En av våra leverantörer, TEAB, Total Entreprenad i Motala AB exemplifierar hur ett gott samarbete skapar värde på flera plan.

Jörgen Glemme är byggprojektledare på European Energy Sverige och ansvarig för byggnationen av våra vind- och solparker. Enligt honom är bra samarbeten en förutsättning för ett lyckat projekt. Det gör arbetet mer kostnadseffektivt och att det blir lättare att hålla tidsplaner

-Vi har anlitat TEAB för arbeten inom mark- och anläggning i olika projekt sedan 2019 då företaget bildades. TEAB arbetar med ett brett spann av kunder och har lång erfarenhet av vindkraft. Samarbetet har genererat mer än vad vi först hade räknat med.

Kommunikation, delaktighet och långsiktighet


Fredrik Karlsson är vd och en av grundarna till TEAB. Han beskriver samarbetet med European Energy som ett av företagets bästa samarbeten. Vad är nyckeln, enligt honom?

-Det handlar om kommunikation och tillit. Vi bjuds in att vara med redan i projekteringsfasen och bygger upp projektet tillsammans med European Energy. Vi lägger en plan och tar fram en budget för de delar vi ska göra. Från dag ett har vi en öppen dialog och vi förväntas komma med inspel och idéer om hur projektet kan genomföras på bästa sätt. Det gör att projektet blir roligare, men framförallt att vi kan jobba smartare och snabbare, säger Fredrik.

Fredrik Karlsson, vd och en av ägarna till TEAB, Total Entreprenad i Motala AB
Fredrik Karlsson är vd och en av ägarna till TEAB, Total Entreprenad i Moheda AB

Approachen har visat sig lösa små bekymmer längs vägen innan de hinner växa till problem. Istället för att vänta till månadens byggmöte, tar man tag i det direkt. TEAB bollar idéer om bästa lösningen med European Energy och får ett snabbt beslut. Två kreativa förverkligare i harmoniskt samspel.

-Med facit i hand kan man konstatera att alla våra projekt har hållit hög kvalitet och samtidigt varit kostnads- och tidseffektiva. Men det bästa med det här upplägget är att alla parter jobbar för projektets bästa, mot samma mål. Möjligheten till delaktighet under processen ökar både mitt och hela TEABs engagemang. Det gör också att European Energy får ut mer av oss än om de valt att bara ge oss ett uppdrag och sedan låta oss utföra det, säger Fredrik.

Lokala samarbeten skapar ringar på vattnet


TEAB använder sig i så hög grad som möjligt av lokala underentreprenörer. Finns den efterfrågade kompetensen på orten eller i närområden anlitar man gärna företag på plats. Vad vinner man på den strategin?

-Det finns mycket att vinna på att ta in lokala företag när det finns rätt kunskap och erfarenhet. Många av oss på TEAB kommer själva från mindre orter och har kopplingar till jord- eller skogsbruk. Vi vet att de lokala entreprenörerna på en ort redan har etablerade kontakter och att gå via dem kan underlätta i många delar. Att det dessutom skapar jobb och gynnar bygden skapar också värde och gör att projektet upplevs mer positivt, avslutar Fredrik.

Jörgen Glemme håller med och menar att god lokalkännedom och lokal förankring underlättar kontakterna med lokalsamhället. Om det samtidigt ligger i projektets intresse kan European Energy och dess underentreprenörer vid byggnation hjälpa till med konkreta insatser för bygden, som att förbättra en befintlig parkering eller bredda en väg. Samarbete är helt enkelt rätt väg att gå för ett framgångsrikt projekt och mer förnybar energi i samhället.

Ett bra samarbete ska inte underskattas. Det sparar både tid och pengar, men resulterar ofta även i andra fördelar som till exempel insatser som kommer bygden till godo, säger Jörgen Glemme, byggprojektledare.
Ett bra samarbete ska inte underskattas. Det sparar både tid och pengar säger Jörgen Glemme, byggprojektledare.