Hoppa till innehållet

Nyheter

God jul och ett hållbart 2024 önskar vi er!

dec 22, 2023

2023 går mot sitt slut och det har varit ett händelserikt år. Kriget i Ukraina fortgår, ett nytt har brutit ut i Israel och klimatförändringarna ligger bakom extremt väder och naturkatastrofer. Samtidigt har FNs klimatmöte COP28 för första gången kommit fram till ett avtal som nämner utfasning av fossila bränslen, EU driver på för att öka takten i omställningen och även i andra delar av världen som USA och Kina går utvecklingen i samma riktning.

Det är en tid som präglas av utmaningar med en oroligare omvärld, men också av möjligheter genom de framsteg som sker inom den förnybara sektorn. European Energy har lyckats balansera väl, mycket tack vare sin bredd av olika teknologier, och när 2023 läggs till handlingarna så ser det ut att vara med gröna siffror som pekar på tillväxt och lönsamhet. I praktiken innebär det nya anläggningar som har tagits i drift inom sol- och vindkraft, att byggnationen av världens största Power-to-X anläggning i Danmark går framåt enligt plan samtidigt som fler liknande planeras och att vår portfölj av projekt under utveckling och byggnation växer.

Även i Sverige har vi haft ett bra år, men vi ser också att påverkansarbetet blir allt viktigare för att förverkliga projekt. Tillståndsprocesser behöver snabbas upp, nätutbyggnaden behöver öka takten avsevärt, riktlinjer behöver bli tydligare och vi har en politisk polarisering som skapar konflikter mellan olika energislag.

När det gäller vind håller vi på att slutföra arbetet för att nå ett övertagande av två av våra vindparker; Grevekulla och Skåramåla. Arbetet pågår för fullt för att ansluta solparker till dessa och även till en tredje vindkraftspark, Kingebol, och göra dem till hybridparker. Genom att kombinera vind och sol kompletterar kraftslagen varandra och bidrar till en ökad stabilitet och produktionen samtidigt som infrastrukturen utnyttjas optimalt.

Diskussionen om solparkers vara eller icke vara på svensk jordbruksmark fortgår. Livsmedelsproduktion är ett samhällsintresse, men detsamma gäller energiproduktion. Efter över tre års väntan är vår planerade solpark Svedberga utanför Helsingborg i Skåne, nu uppe för beslut i högsta instans: Mark- och Miljööverdomstolen. Vi hoppas på ett positivt besked i början av nästa år, som kan öppna vägen för solparker på jordbruksmark.

En möjlighet vi också tittar mycket på när det gäller solenergi är Agri-PV – hur man kan kombinera solparker med odling eller bete. Agri-PV är relativt vanligt i andra delar av Europa medan det i Sverige främst existerar i liten skala och i form av forskningsprojekt. Mer kunskap behövs, men forskningen som bedrivs visar att det finns fördelar med att kombinera energiproduktion och jordbruk.  

Power-to-X är ett viktigt område när det gäller den gröna omställningen och här har European Energy tagit en frontposition. I Sverige har vi goda förutsättningar genom god tillgång på vatten, biogen koldioxid och grön el och därför är projekt här mycket intressant. Vi arbetar aktivt för att hitta projekt och främst tittar vi på möjligheter för e-metanol.  

2023 har varit ett intensivt, lärorikt och spännande år. Vi har ett starkt team som har arbetat hårt för att ta in nya projekt och driva dem mot investeringsbeslut. Arbetet är framgångsrikt och vi kommer med största sannolikhet starta byggnation av vår första solpark under nästa år. Samtidigt har vi slutfört byggnationen av Skåramåla och Grevekulla vindparker. Inför nästa år har vi stärkt vårt team med kompetens inom bland annat Power-to-X, Offshore och projektstöd. Ambitionen är att fortsätta växa och därför flyttar vi in i större lokaler vid årsskiftet. Vi möter 2024 med ett starkare team och höga ambitioner! Min personliga tro och förhoppning är att vi vid samma tid nästa år har vår första solpark i kommersiell drift, att vi har tagit investeringsbeslut på ytterligare ett par sol- och/eller vindparker och att vi har vår första Power-to-X-anläggning i utvecklingsfas.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som varit med på resan för en grön omställning under året – medarbetare, leverantörer, markägare, partners och intressenter. 

Vi önskar er alla en God jul och ett hållbart 2024!
/Peter Braun, Sverigechef tillsammans med hela det svenska teamet