Hoppa till innehållet

Bra att veta

Vad är carbon capture? Och hur hänger det ihop med Power-to-X?

okt 20, 2023

European Energy utvecklar, bygger och förvaltar anläggningar inom sol och vindkraft. Vi är också föregångare när det gäller Power-to-X – tekniker för att omvandla grön energi till förnybara drivmedel. Alla delar av samhället kan inte elektrifieras effektivt, som till exempel sjöfart, luftfart, tung transport och en del industrier och där kan förnybara drivmedel som till exempel vätgas eller e-metanol vara en bidragande lösning.

Koldioxid värmer upp jorden
Det är framförallt utsläppen av koldioxid i atmosfären som driver klimatförändringarna. Företag som ger upphov till stora utsläpp börjar nu titta på hur de ska hantera dessa. En möjlighet som får mycket fokus är den tekniska lösning som finns på marknaden och som fångar in koldioxid ”carbon capture”. Tekniken finns redan och kan användas på olika sätt.

Lagring och användning av CO2
Carbon Capture Storage (CCS) innebär att den infångade koldioxiden pumpas ner djupt under havsbottnen för att lagras där och på så sätt minska utsläppen i atmosfären. Carbon Capture Utilization (CCU) använder den infångade koldioxiden i framställningen av nya produkter som till exempel förnybara drivmedel och ersätter på så sätt fossila källor och ytterligare utsläpp.

Biogen koldioxid, del av cirkulärt flöde
En del utsläpp av koldioxid är del av kolflöden som naturligt rör sig mellan upptag och utsläpp. Ett exempel är när biologiskt material bryts ner, konsumeras av djur och växter eller bränns upp. Koldioxiden kallas då biogen och medför inte några ytterligare utsläpp, utan är en del av ett cirkulärt system. Att fånga in och använda biogen koldioxid (CCU) i tillverkningen av till exempel e-metanol ger ett koldioxidneutralt drivmedel eller med andra ord ett förnybart och hållbart bränsle eftersom produktionen och användningen av e-metanol utnyttjar den naturliga och redan existerande cykeln. Med andra ord skjuts frigörandet av biogen CO2 helt enkelt upp med ytterligare ett steg.

Power-to-X i Sverige
På European Energy tittar vi på möjligheter för Power-to-X anläggningar i Sverige. Här finns goda förutsättningar med tillgång till grön energi, biogen koldioxid och vatten.

-Sverige är en prioriterad marknad för European Energy. Vi ser stora möjligheter för framtida Power-to-X anläggningar här och har redan en pipeline på fler än åtta möjliga projekt, och biogen koldioxid är en förutsättning för att kunna förverkliga dem, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Finland och Norge.

Enligt Lotte Lindeloff, chef för projektledning, Power to X är e-metanol och hållbart flygbränsle (SAF) två inriktningar som är väldigt intressanta. Men utvecklingen hänger förstås på om Sverige ser möjligheterna med Power-to-X och agerar efter dem. Att elnätet byggs ut är en viktig del, likaså att tillståndsprocesser är hanterbara för att projekt av denna art ska kunna förverkligas.

-Om allt går vägen kan den första anläggningen finnas klar innan 2030, avslutar Lotte Lindeloff.