Hoppa till innehållet

Bra att veta

Vad krävs för att arrendera ut mark till en solpark?

sep 12, 2023

Intresset för solenergi har ökat de senaste åren och solparker utgör en möjlighet för markägare att öka sin lönsamhet. European Energy är en aktör inom förnybar energi, med stor och bred erfarenhet av solparker och hela resan från idé till färdig park. Här svarar vi på vanliga frågor och beskriver processen.

Den gröna omställningen av samhället förutsätter och omfattar mer förnybar energi. Solenergi är en väsentlig och växande del av lösningen. Allt fler tittar på möjligheterna att bygga solparker och undrar hur de ska gå tillväga.

För markägaren innebär en solpark en god, hållbar och långsiktig intäkt. Marken arrenderas ut till en utvecklare av solparker som sedan tar hand om de praktiska stegen med  tillstånd, byggnation och drift. Om det handlar om jordbruksmark finns möjligheter för markägaren att fortsätta bruka marken genom odling eller bete. Även andra typer av mark är intressant, som skogsmark, industrimark, nedlagda flygplatser och torvtäkter.

-En solpark är ett långsiktigt åtagande, som ger mycket tillbaka i form av ekonomisk trygghet över tid. En god och långsiktig intäkt gör det möjligt att utveckla näringsverksamheten, förverkliga planer för gården och generationsväxla, säger Björn Jansson, projektutvecklare vid European Energy.

Björn Jansson, projektutvecklare.

En solpark förändrar landskapsbilden och användningen blir annorlunda under parkens livstid på ungefär 35 år. Men den bidrar till omställningen av samhället och kan stödja utvecklingen av andra projekt på gården. Den dagen parken tas bort kan marken återställas.

Är min mark lämplig för en solpark?

Här listar vi några aspekter som är viktiga att känna till.

Terrängen

För  en solpark  krävs en mark som är plan och torr för att stålställningen som solpanelerna ligger på ska kunna pålas ner i marken. Vi tittar gärna på jordbruksmark, torvmossar och skogsmark, men är även öppna för andra möjligheter.

Storleken

Marken bör utgöra ett större sammanhängande område för att ha potential för lönsamhet. På European Energy prioriterar vi mark som omfattar minst 30 hektar. Det behöver inte vara samma ägare till hela marken, utan grannar kan till exempel gå samman på ett större område. Marken kan även bestå av olika terrängtyper, till exempel jordbruksmark och angränsande skogsmark.

Elnätet

För att en park ska kunna bli verklighet behöver det finnas kapacitet i elnätet. Vi som utvecklare skickar in en förfrågan  till nätägaren. Det är en stor  fördel om marken ligger relativt nära en större kraftledning eller transformatorstation.

Geografiskt läge

Solinstrålningen är en viktig faktor att ta hänsyn till. Södra delarna av Sverige och gärna kustnära områden har optimala förutsättningar, men även mellersta Sverige har tillräcklig solinstrålning.

Mark för en solpark kan innehålla flera typer av mark som jordbruksmark och skog.

Hur går det till – från idé till färdig park

Om du är intresserad av att medverka i etableringen av en solpark ska du kontakta en av våra kunniga och erfarna utvecklare. I det första samtalet beskriver du förutsättningarna för området och delar med dig av fastighetsbeteckningen, vi berättar om vårt arbetssätt och vad bygget av en solpark innebär och svarar på dina frågor. Om marken bedöms ha potential för en solpark, kommer projektutvecklaren ut och tittar på marken tillsammans med dig som är markägare. När vi kommer överens om villkor för arrendet, tecknas ett  avtal på ca 35 år.

Som utvecklare sköter vi hela tillståndsprocessen med ansökan, undersökningar och allt annat som dyker upp  längs vägen. Vi skickar in alla handlingar till länsstyrelsen och kommunen. Självklart håller vi dig  fortlöpande informerad  under hela processen.

Om det rör sig om odlingsmark eller betesmark är vi öppna för fortsatt brukande, så kallat solsambruk. I annat fall kan vi ta initiativ till insatser för att förbättra den biologiska mångfalden. Vår ambition är att du får tillbaka marken i samma eller bättre skick den dagen solparken tas ned. Förloppet från idé till färdig park tar vanligtvis mellan 1,5 – 2 år.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en solpark på din mark.

En visualisering visar hur Hästhagen solpark kommer att se ut när den står färdig. En torvmosse där insatser planeras för biologisk mångfald.