Hoppa till innehållet

Nyheter

Månadens energizer Mattias Pontén

jun 19, 2023

Det är dags för månadens energizer, där vi presenterar medarbetarna i det svenska teamet. Denna gång får ni möta Mattias Pontén, en av våra projektutvecklare.

Hur laddar du dina batterier Mattias?

För mig är naturen viktig, jag hämtar kraft där och behöver komma ut varje dag för att må bra. Att ta en promenad eller ta ut kajaken en runda är trevligt, men allra helst vill jag göra något mer produktivt. Projekt som utvecklar eller förbättrar gården, som att bygga något eller sköta skogen, känns meningsfullt för mig. Jag lägger energi på det som ger mig energi helt enkelt.

Du jobbar som projektutvecklare, kan du beskriva din roll?

Min uppgift är att hitta bra markområden för solparker och skriva arrendeavtal med markägare. Jag använder mig av kartor genom GIS (geografiska informationssystem) för att hitta intressanta områden och på det följer kontakter med markägare. Extra givande tycker jag det är när ett solprojekt kan skapa dubbel nytta, om markägaren till exempel vill kombinera solparken med bete eller odling.

Vad motiverar dig på jobbet?

European Energy är ett företag som driver på den gröna omställningen, så här känner jag att jag bidrar till något meningsfullt. Som medarbetare ser jag också att det händer saker, vi tar fram nya metoder och lösningar, vi jobbat med flera olika tekniker som kompletterar varandra, men framförallt vi bygger anläggningar.

Vad tycker du är European Energys viktigaste uppgift?

Att motverka klimatförändringarna och genomföra den gröna omställningen är en av vår tids största utmaningar. Men myndigheterna och politikerna kommer inte att vara tillräckligt effektiva och snabba för att driva dessa förändringar, den uppgiften faller på företagarna. European Energy är ett av de företag som går i frontlinjen, vi driver förändring storskaligt och vi visar att det kan göras med lönsamhet.

Har du någon förebild?

Jag tycker att Greta Thunberg är imponerande, hon är säker på sig själv och vågar stå upp mot alla andra med sitt budskap. Hon har bidragit till förändring. Samtidigt tycker jag att aktörer inom förnybar energi också är föredömen, de pratar inte bara, utan skapar förändring genom att göra. Energibalansen i världen förändras med varje grönt projekt som blir verklighet, debatten påverkas, utvecklingen drivs på. Världen blir mer hållbar och det går hand i hand med mitt eget motto i livet: Vänta inte på att andra ska göra, gör själv!