Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Kraftig tillväxt för European Energy under extraordinärt 2022

feb 28, 2023

Årsrapporten för 2022 visar på en finansiell tillväxt på mer än 60 procent och en femfaldig ökning av energi som anslutits till nätet 

European Energys resultat före ränteintäkter och räntekostnader, skatter och avskrivningar (EBITDA) ökade från 81 MEUR till 135 MEUR och vinst före skatt från 63 MEUR till 110 MEUR jämfört med föregående år. Årets vinst före skatt ligger i det övre intervallet för prognosen som var 100 MEUR +/- 10%, medan EBITDA nådde det exakta målet på 135 MEUR.

Tillväxten i bolaget har skett trots stora svårigheter att förutsäga priset på logistik och komponenter. Elpriserna har dock fortsatt varit höga på de marknader där European Energy producerar el, vilket återspeglas i resultatet.

Byggnationen av nya sol- och vindparker har ökat kraftigt under året. European Energy investerade nästan 800 miljoner euro i den gröna omställningen 2022. Företaget anslöt 655 MW 2022 – nästan fem gånger mer än 2021. Totalt började European Energy bygga mer än 1,3 GW förnybar energi under 2022 jämfört med 0,8 GW 2021.

– Vi har skalat upp vår verksamhet på alla områden under 2022 och resultatet är en effekt av det enorma arbete som vår personal har utfört. European Energy har sett sitt bästa årliga resultat hittills, säger Knud Erik Andersen, VD för European Energy.

– Under 2023 kommer vi att fokusera på att ansluta mer förnybar energi än under något tidigare år och ser fram emot starten av vår Power-to-X-verksamhet i Danmark.

Antalet anställda i European Energy har ökat från 343 i slutet av 2021 till 550 i slutet av 2022. En stor andel nya medarbetare anställdes på lokala marknader. Den geografiska spridningen av European Energy återspeglas också i antalet kontor som företaget har över hela världen. Totalt öppnades åtta nya lokala kontor under 2022, vilket innebär att det totala antalet uppgår till 23 kontor i 18 länder.

Power-to-X är ett område där European Energy förväntas göra betydande framsteg under 2023. Genom produktionen av grön vätgas och e-metanol 2023 har European Energy på bara några år etablerat sig som en betydande utvecklare av Power-to-X och samarbeten med rederijättar som Maersk och HMM.

– Under 2022 och 2023 hoppas vi kunna installera nästan lika mycket ny grön energi som vi gjorde under de föregående 18 åren, vilket är till stor nytta för klimatet och den globala efterfrågan på mer  grön energi, säger Jens Due Olsen, styrelseordförande i European Energy.

– På European Energy är vi fortsatt optimistiska när det gäller utsikterna för investeringar i förnybar energi. Trots de många utmaningarna på vägen är en sak säker: Våra samhällen behöver mer förnybar energi, och vi är här för se stödja den utvecklingen.

För 2023 förväntar sig European Energy en fortsatt stark tillväxt. Det finns dock faktorer som kan ha negativ påverkan, till exempel ökad volatilitet på finansmarknaderna samt fördröjningar i tillstånd och leveranskedjor. Inbegripet dessa riskfaktorer förväntar sig European Energy ett EBITDA-resultat på 180 MEUR och en vinst före skatt på 140 MEUR för 2023. Bedömningen är att ovan nämnda risker och kan påverka resultatet med en marginal på +/- 20% jämfört med prognoserna.

European Energy – Sverige är väldigt stolta över att vara en del av European Energy och bidra till de stora globala framgångarna. I Sverige håller vi just nu på att färdigställa två vindparker på totalt 84 MW och har omkring 1,5 GW i vår projektpipeline, med både sol- och vindparker. Vår ambition är att ta en ledande position i förverkligandet av den gröna omställningen inte bara globalt utan också i Sverige, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

Även European Energys egen elproduktion nådde rekordnivåer under 2022. Bolaget producerade 779 GWh från egna tillgångar jämfört med 606 GWh 2021. Produktionen 2022 motsvarar elförbrukningen för 200 000 hushåll i Danmark. På så sätt har utsläpp på 180 000 ton CO2 kunnat förhindras.

I slutet av 2022 ägde European Energy 905 MW i egna tillgångar och med de 100 MW som tillkom i januari 2023 uppgår nu tillgångarna till över 1 GW. De länder där European Energy äger anläggningar är Danmark, Polen, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Litauen, Italien, Spanien och Brasilien.

European Energy har en stark projektutvecklingskurva med fokus på den europeiska marknader. Mer än 30 GW förnybar energi planeras för närvarande. Det är en tillväxt på över 50 procent jämfört med 2021. Totalt utvecklar European Energy projekt i 19 länder.

Under 2022 har Power-to-X visat sin framtida potential som ett centralt verksamhetsområde i bolaget. Strax före jul tog European Energy första spadtaget för bolagets första anläggning för grön vätgas i Esbjerg, Danmark, och några dagar in på 2023 tog företaget första spadtaget i Aabenraa, Danmark, för det som kommer att bli världens största e-metanolanläggning med produktionsstart i slutet av 2023.

FAKTA:

Även European Energys egen elproduktion nådde rekordnivåer under 2022. Bolaget producerade 779 GWh från egna tillgångar jämfört med 606 GWh 2021. Produktionen 2022 motsvarar elförbrukningen för 200 000 hushåll i Danmark. På så sätt har utsläpp på 180 000 ton CO2 kunnat förhindras.

I slutet av 2022 ägde European Energy 905 MW i egna tillgångar och med de 100 MW som tillkom i januari 2023 uppgår nu tillgångarna till över 1 GW. De länder där European Energy äger anläggningar är Danmark, Polen, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Litauen, Italien, Spanien och Brasilien.

European Energy har en stark projektutvecklingskurva med fokus på den europeiska marknader. Mer än 30 GW förnybar energi planeras för närvarande. Det är en tillväxt på över 50 procent jämfört med 2021. Totalt utvecklar European Energy projekt i 19 länder.

Under 2022 har Power-to-X visat sin framtida potential som ett centralt verksamhetsområde i bolaget. Strax före jul tog European Energy första spadtaget för bolagets första anläggning för grön vätgas i Esbjerg, Danmark, och några dagar in på 2023 tog företaget första spadtaget i Aabenraa, Danmark, för det som kommer att bli världens största e-metanolanläggning med produktionsstart i slutet av 2023.