Hoppa till innehållet

Nyheter

Möt vår expert: Är en solpark något för dig? Det här ska du tänka på!

feb 27, 2023

En stabil och god intäkt över tid, möjlighet till en mer effektiv markanvändning och ett bidrag till den gröna omställningen. Fördelarna med en solpark är många för dig som är markägare, men det finns också en hel del saker att ta ställning till innan ett projekt påbörjas. Vår expert Björn Jansson ger dig sina bästa tips.

Björn Janssons vardag kretsar kring solenergi och som projektutvecklare på European Energy har han lång erfarenhet av att arbeta med solparker. Han träffar dagligen markägare för att diskutera möjligheter och titta på markområden och för honom är det viktigt att i de samtalen lägga grunden för en relation som kanske kommer att vara i 35 år.

– Vår grundtanke är att vara med i processen från idé till färdig park och därför måste relationen med markägaren bygga på lyhördhet och trygghet. Vi utvecklar bara de projekt vi tror är genomförbara och att göra det på ett sätt som innebär vinst för både markägaren, oss på European Energy och hela samhället är det som motiverar mig, säger Björn Jansson.

Är marken lämplig för en storskalig solpark?

För att ett område ska vara intressant behöver det finnas en god solinstrålning. I Sverige innebär det generellt allt söder om Gävle. Kusterna är särskilt gynnsamma. Sedan behöver terrängen vara någorlunda plan, för att det inte ska kosta för mycket att anlägga parken. Det behöver också vara ett större sammanhängande område på minst 30 hektar, antingen genom att en markägare kan avsätta mark eller via angränsande markägare som vill vara med i projektet.

– Jordbruksmark är bra för solparker eftersom marken redan är plan och bearbetad, men vi tittar även på betesmark, skog och områden som fått förändrad användning som till exempel torvmark och grustag där produktionen är avslutad och marken ska återställas, säger Björn.

Men det finns fler faktorer att ta hänsyn till. Det behöver finnas ett elnät i närheten och framförallt behöver solparken stämma överens med hur markägaren vill använda marken de kommande 35 åren.

Agri-PV: att kombinera jordbruk med energiproduktion

Många markägare är intresserade av möjligheten som solparker utgör, men tvekar eftersom marken ifråga redan används i den befintliga verksamheten, framförallt när det gäller jordbruk. Agri-PV eller agrivoltaics handlar om att kombinera jordbruk med energiproduktion.

– På European Energy strävar vi efter att du som markägare ska kunna fortsätta bruka marken på det sätt som stödjer din verksamhet. I vårt grannland Danmark har vi till exempel 4 500 får som betar i våra solparker. Forskning visar också att en del grödor fungerar mycket bra i kombination med solpaneler till exempel vall, säger Björn.

Livsmedelsproduktion är ett samhällsintresse, men det är energiproduktion också och att kunna sammanföra dem optimerar markanvändningen. Endast 30 procent av ytan används normalt till paneler och genom att fortsätta odla eller släppa betesdjur i parken kan marken fortsätta producera värde för den egna verksamheten samtidigt som den ger en extra intäkt.

Från idé till färdig park

Det tar bara 12-16 månader att anlägga parken den dag tillståndet kommer. För att komma dit krävs dock att en del saker faller på plats och det börjar alltid på samma sätt, med ett möte mellan markägare och utvecklare.

– Det första mötet är ovärderligt. Då träffas vi, tittar på marken och utbyter information. Vi börjar förstå varandra helt enkelt. Ett projekt behöver stärka markägarens ekonomi och verksamhet för att vara intressant och när vi förstår vad som är viktigt för dig som är markägare kan vi börja titta på möjligheterna, säger Björn.

Efter det inledande mötet tas ett avtalsförslag och en layout fram och när avtalet skrivs under startar en nyttjanderätt. Det innebär en period då European Energy kan utvärdera motstående intressen, om det finns kapacitet i nätet och så vidare. Ansökan skickas sedan till länsstyrelsen och vid tillstånd startar arrendetiden på 35 år, då påbörjas också byggnationen av parken.

Är European Energy din framtida partner?

Företaget har funnits i Sverige sedan 2008 och har ett starkt svenskt team. Projektutvecklarna består, förutom av Björn, även av Mattias Pontén som har en bakgrund från skogen och Robin Fallai som tidigare har jobbat med solceller på tak.

– Alla bolag jobbar på olika sätt, när det gäller European Energy finns vi med hela vägen, från det första samtalet tills parken står klar och levererar grön el och även fortsättningsvis. Dessutom finns det en enorm kunskap inom organisationen med erfarenhet från byggnation och drift av över 60 solparker och vi går ofta i frontlinjen när det gäller nya metoder och lösningar, säger Björn.

Kontakta gärna Björn och hans kollegor Mattias och Robin om du vill veta mer eller är intresserad av att anlägga en solpark. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Tre saker att tänka på – Björn Janssons bästa tips

  1. Det finns många utvecklare inom sol på marknaden, välj att samarbeta med en aktör som redan har erfarenhet och vana av att förverkliga projekt.
  2. Ett bra avtal är viktigt, men mest pengar behöver inte alltid betyda bäst avtal. Välj den aktör som skapar bäst förutsättningar för dig som är markägare, som lyssnar och vill hitta lösningar tillsammans med dig
  3. En solpark är ett samarbete som sträcker sig över 35 år, trygghet och förtroende bör vara ledord för dig som är markägare för ni kommer att ha en relation över lång tid framöver.