Hoppa till innehållet

Nyheter

God jul och ett grönare 2023 önskar vi er!

dec 22, 2022

Det har varit ett omvälvande år, minst sagt. Kriget i Ukraina, rekordhöga elpriser, val och regeringsskifte, hög inflation och flertalet nya larmrapporter om klimatförändringarna.

Det kan vara utmanande att förhålla sig till alla dessa förändringar och den osäkerhet och oro det medför. Men 2022 har inte bara karaktäriserats av utmaningar. Från vår horisont ser vi hur ett allt bredare intresse för förnybar energi, både inom branschen och i angränsande områden, driver utvecklingen framåt på ett sätt som ger anledning till optimism och tillförsikt.

Solkraft och vindkraft på land är de energislag som vi snabbast och till lägst kostnad kan få på plats. Intresset för framförallt sol har formligen exploderat, både från den privata sidan och i större skala. Potentialen i Sverige och övriga Norden är stor och allt behövs, både solceller på tak och storskaliga solparker på marken, för att möta framtidens elbehov, pressa elpriserna och genom en grön omställning motverka klimatförändringarna.

Vi är många som ligger i startgroparna och ansökningarna ligger på hög hos länsstyrelserna runt om i landet med långa väntetider som följd. Långa och osäkra tillståndsprocesser hämmar utbyggnaden av vindkraft och för sol finns det oklarheter kring vad som krävs för att få en park godkänd och hur olika intressen värderas mot varandra. Vi försöker hitta lösningar i dessa frågor och är övertygade om att jord- och skogsbruk likväl som annan mark låter sig väl kombineras  med energiproduktion, att den biologiska mångfalden kan öka med rätt planering och att lokalt engagemang kan bygga stolthet och skapa arbetstillfällen för bygden. Stora möjligheter ser vi även för vind till havs och energilagring genom Power-to-X och vi hoppas snart komma igång med projekt även i Norden.

För att hitta lämplig mark för vind eller sol och ta projektet genom alla steg längs vägen för att slutligen bygga parken och börja producera el krävs samarbete och ett gott team. European Energy har karaktäriserats av tillväxt under 2022, både när det gäller genomförda projekt och i antal medarbetare. I Norden har vi dubblat vårt team, som nu består av tolv medarbetare. Vi har öppnat ett nytt fint kontor i Växjö och snart öppnar vi även i Helsingfors. Vi har färdigställt en vindkraftspark, två till är i sitt slutskede och kommer inom kort att börja leverera grön, billig el och vi väntar besked om flera möjliga solparker.

När jag funderar över vad jag är mest stolt över under 2022 då är svaret lätt, det är vårt team. Det är ett gäng medarbetare med en enorm erfarenhet och kompetens mellan sig, men som också är prestigelösa och har ett fantastiskt engagemang. De får det att hända. Vindkraftsparker blir verklighet, debatt om förnybar energi drivs, samarbeten knyts och nya parker planeras.

Vi gör det förstås inte ensamma. Därför vill jag tacka alla som under året har samarbetat med oss, eller som bara är en röst för förnybar energi någonstans ute i etern, som delar sitt perspektiv och ställer bra frågor, som driver på. Vi är många som ser potentialen i förnybar energi, som vill hitta lösningar och bidra till ett hållbart samhälle. Vi gör det tillsammans!

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

/Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland, European Energy