Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol

dec 05, 2022

Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i Kronobergs län är i full gång. Huvudkranen har anlänt och de kommande veckorna lyfts de sista delarna av verken på plats. När vindkraftsparken är i drift kommer den att leverera el motsvarande 25 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Dessutom planeras för en hybridpark, det vill säga med solceller i anslutning till vindkraftsparken. Det är ett sätt att optimera både produktion och infrastruktur och ytterligare bidra i arbetet för en grön omställning.

– Arbetet går enligt plan och vi räknar med att parken är färdig och i drift senast i februari. Vi kommer att bidra med väsentliga mängder förnybar energi i ett läge där elpriserna är höga och behovet är stort, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland.

Skåramåla vindkraftspark kommer när den är färdig att bestå av åtta verk. Verken är av typen SG6,2-170 HH 115 och tillverkade av Siemens Gamesa. När de är färdigmonterade har de en höjd på totalt 200 meter. Navhöjden är 115 meter, bladen är 83,5 meter långa och väger 24 ton styck.  

– Den stora huvudkranen är nu i färd med att montera de sista tornsektionerna, nacell och rotorblad. Arbetet med montage pågår under de kommande veckorna med i snitt en turbin per vecka. Därefter väntar spänningssättning och sist driftsättning, berättar Jörgen Glemme, byggprojektledare på European Energy.


European Energy har även långt framskridna planer på att bygga två solparker i anslutning till vindkraftsparken: Skåramåla PV och Tröjemåla PV. En ansökan om avgränsningssamråd är inskickad till Länsstyrelsen i Kronobergs län och besked inväntas.

– Solparker är det energislag vi snabbast kan få på plats, med en byggtid på bara 12-16 månader. Fördelarna med att lägga dem i anslutning till en vindkraftspark är att vi kan effektivisera användningen av befintlig infrastruktur och även öka produktionen. Sol respektive vind producerar som mest vid olika tider på dygnet såväl som perioder över året och kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Det blir nästan en perfekt balans i produktionen när de får jobba jämsides, säger Peter Braun.  

Om solparkerna får tillstånd kommer de när de står klara att kunna producera omkring 36 GWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 7 600 bostäder.


Fakta om vindkraftsparken Skåramåla
Plats: utanför Ryd, Tingsryds kommun i Kronobergs län
Park med 8 vindkraftverk
Typ av vindkraftverk: Siemens Gamesa SG170-6,2 HH115
Höjd: Rotordiameter 170 meter, navhöjd 115 meter, totalhöjd: 200 m
Effekt: 49,6 MW installerad effekt
Årlig produktion: 125 GWh, motsvarande 25 000 villors årliga förbrukning av hushållsel.
Planerad produktionsstart: februari 2023

Fakta om solparkerna:
Plats: utanför Ryd, Tingsryds kommun i Kronobergs län

Tröjemåla PV:
Yta: 13 hektar
Årlig produktion på 7 GWh/år, motsvarande 1 400 villors årliga förbrukning av hushållsel.

Skåramåla PV:
Yta: 36 hektar
Årlig produktion: 31 GWh/år, motsvarande 6 200 villors årliga förbrukning av hushållsel.


För ytterligare information kontakta:
Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland, 070 33 01 79 8
Jörgen Glemme, byggprojektledare 070 60 91 06 6
Johanna Andersson, presskontakt 070 33 00 20 7


Om European Energy

European Energys vision är att vara en världsledande kraft i den gröna omställningen. Vi  utvecklar, finansierar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt storskaliga Power-to-X anläggningar i hela världen. Vi levererar helhetslösningar och tar fram egna system, metoder och tekniska lösningar. Sverige är en av bolagets nyckelmarknader. European Energy har funnits här sedan 2008 och det finns ett tiotal pågående projekt runt om i hela landet.