Hoppa till innehållet

Nyheter

European Energy i Almedalen

jun 30, 2022

European Energys CEO och medgrundare, Knud Erik Andersen, kommer till Almedalsveckan för att delta i ett seminarium om solkraftens roll i den gröna omställningen. European Energy är just nu världsledande när det gäller utveckling av grön e-metanol från vind- och solkraft. Knud Erik Andersen har av Ernst&Young utsetts till årets entreprenör i Danmark.

– Sverige har en enormt stor, underutvecklad potential när det gäller solparker. Det finns gott om yta och solinstrålningen är lika god som i Danmark och norra Tyskland. Dessutom är solkraften det snabbaste energislaget att bygga ut, en solpark tar inte mer än 12–16 månader att färdigställa när tillståndet väl är på plats, säger Knud Erik Andersen.

Knud Erik Andersen, CEO, European Energy

European Energy planerar att bygga flera stora solparker men väntar fortfarande på tillstånd. Några av solparkerna ligger i anslutning till vindparker som idag är under uppbyggnad. När det gäller hybridparker med både vind och sol är European Energy först i Sverige med storskaliga projekt. Med mer förnybar energi i Sverige, kan produktionen av vätgas öka vilket i sin tur möjliggör framställning av e-metanol där European Energy i Danmark nu har flera anläggningar på gång och samarbetar med bland andra Maersk och Circle K.

–Grön e-metanol har den fördelen att den kan ersätta fossila bränslen och användas som drivmedel till fartyg, fordon på land och snart som flygbränsle. I stället för att blanda in bio-etanol i bensinen kan vi använda e-metanol. Det är effektivare och sparar jordbruksmark till livsmedelsproduktion, säger Knud Erik Andersen.

Den senaste statistiken över solkraftens del av den totala elkonsumtionen (från år 2020) talar sitt tydliga språk. I Tyskland utgör den 9,7 procent av elkonsumtionen, i Danmark 4,1. Sverige ligger under 1 procent. Sedan dess har Sverige ökat sin andel solkraft, men ligger fortfarande långt efter många andra europeiska länder.

– Elkonsumtionen i Sverige kommer att fördubblas inom bara lite drygt två decennier. För att klara den gröna omställningen, de ambitiösa klimatmålen och energiförsörjninge, måste utbyggnaden av förnybar el påbörjas på allvar nu. Redan idag skenar elpriserna i södra Sverige och det behövs ny lokal produktion, säger Knud Erik Andersen.

Om European Energys aktiviteter i Almedalen:


Seminarium och paneldebatt: Så kan storskalig solkraft påskynda omställningen i Sverige
Sverige har fantastiska förutsättningar för solparker – med stor landareal och lika bra solinstrålning som Danmark och norra Tyskland.  Solkraften kan byggas ut snabbt, är billig, förnybar och ett utmärkt komplement till vindkraft och andra kraftslag. Utvecklare, investerare och markägare ligger i startgroparna men myndigheterna tvekar. Hur säkerställer vi en hållbar utbyggnad av solkraften i Sverige så att den blir en naturlig och väsentlig del av energimixen och en pådrivare för den gröna omställningen och ett oberoende samhälle? 

Medverkande: Monica Haider (S), energipolitisk talesperson, Lars Thomsson (C), riksdagsledamot, Lorentz Tovatt (MP), klimatpolitisk talesperson, Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens universitet och expert på solcellssystem, Tove Andersson, advokat/partner och miljörättsexpert, Setterwalls Advokatbyrå, Knud Erik Anderson, VD och grundare European Energy. Moderator: Ted Bergdahl, kommunikationschef Sverige, Norge och Finland, European Energy

Tid: Måndagen den 4 juli kl 12.30-13.15
Plats: Klosterlängan vid St. Carins Ruin, Stora Torget, Visby
Arrangör: European Energy Sverige

Power up hos European Energy

Möt oss på vår gatuplats på Skeppsbron. Ladda din dator eller mobiltelefon med el från solen och ladda dig själv med kunskap och argument om storskalig solkraft.

Tid: Måndagen den 4 juli och tisdagen den 5 juli, kl 09.00-16.00
Plats: Skeppsbron, plats 114, nära Restaurant Florence