Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Positiva utsikter för solparken i Svedberga

maj 16, 2022

European Energy har idag överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut att stoppa solparken i Svedberga utanför Helsingborg till mark- och miljödomstolen i Växjö, och yrkar på att Länsstyrelsens beslut om förbud ska upphävas. Länsstyrelsens beslut försenar produktionen av grön och billig solel i Skåne och går emot tidigare domar från mark- och miljödomstolen som gett klartecken för solparker på jordbruksmark.

– Vi är klart optimistiska. Regionen behöver ett tillskott av ny grön energi om det ska bli möjligt att klara den gröna omställningen och en fortsatt hållbar utveckling, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Frågan om solparken i Svedberga ska ses mot bakgrund av de rekordhöga elpriserna, Europas behov av att göra sig oberoende av Rysslands olja och gas samt ett alltmer akut globalt klimatnödläge.

– I det läget går det inte att säga nej till ny grön energi. Det är heller inte lagens avsikt, säger Peter Braun.

European Energy kommer också att begära anstånd med att utveckla grunderna för sin talan.

 – Generellt anser vi att energiförsörjning och livsmedelsproduktion är två samhällsintressen som går att kombinera. Solparken är en tillfällig anläggning som inte skadar marken utan tvärtom skyddar den från permanent exploatering, säger Peter Braun.

Av solparkens totala yta på 232,5 hektar kommer cirka en tredjedel att täckas med solpaneler. Resten av marken kan användas för exempelvis odling av vall. I ytterkanten av solparken planteras ett insynsskydd med stort antal träd och buskar, vilket bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. När solpanelerna är färdiganvända, efter 30–40 år, kan de monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk.

Fakta om Solenergianläggningen i Svedberga:

  • 168 MW installerad effekt (Sveriges största solcellsanläggning)
  • Ungefärlig produktion 147 GWh/år (motsvarar 35 000 villors årskonsumtion av el, exklusive el för uppvärmning)
  • Yta 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler
  • Marken mellan panelerna kommer att användas for jordbruksliknande skötsel. 
  • Byggtid 12–16 månader
  • Byggs med solceller på horisontella enaxlade solspårare (single-axis trackers