Hoppa till innehållet

Nyheter

I väntan på havsvind: Solparker

apr 11, 2022

Den svenska regeringen har tagit viktiga steg för att snabba på och underlätta utbyggnaden av vindkraft till havs. Minskade anslutningskostnader, havsplaner och en rad utredningar som ska förbättra processen har aviserats från statligt håll den senaste tiden. Men att bygga vindkraftparker i havet kommer att ta tid, samtidigt som elräkningar är fortsatt höga, industrin behöver ett omedelbart tillskott av grön energi och omvärldssituationen ställer krav på högre energioberoende. Det finns en snabbare lösning – solparker – som kan anslutas till befintligt nät, byggas på 12–16 månader och möta en del av efterfrågan under tiden som vindkraften till havs byggs ut.  

– Vi är i ett läge nu när vi måste ta vara på alla hållbara, fossilfria energialternativ för att klara den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället. Vindkraften är och kommer att vara en mycket viktig del av elproduktionen men för att klara en fördubblad konsumtion på två decennier behövs även en kraftig utbyggnad av solkraften, säger Peter Braun, projektchef på European Energy i Sverige, Norge och Finland.  

Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland

30TWh till 2030 
European Energy efterlyser en nationell strategi och en plan för utbyggnaden av solkraften. Målsättningen bör vara att solkraft utgör 30 TWh av den svenska elproduktionen till år 2030, varav cirka 60 procent kommer från solparker.  

–  Sverige har mycket god potential för solkraft med stora arealer och lika hög solinstrålning som i Danmark eller norra Tyskland. I Sverige utgör solkraften 0,7 procent av elproduktionen, att jämföra med 9,7 procent i Tyskland, säger Peter Braun. 

Enligt Peter Braun behövs solceller både på tak och på mark för att öka produktionen och komma upp i tillräckliga nivåer. Solenergi är idag ett av de billigaste energislagen samtidigt som det är yteffektivt och sparar mark. Med solceller går det att producera minst tio gånger så mycket energi på samma yta som med energiskog. 

God, långsiktig och hållbar intäkt 
Solparker erbjuder en möjlighet för lantbrukare att driva verksamheten med större lönsamhet, vilket också främjar livsmedelsproduktion och en levande landsbygd. Den större delen av marken i Sverige kan fortsätta odlas på vanligt sätt medan en mycket liten del – som mest någon procent av jordbruksmarken – blir solparker. 

– Solparker innebär en god, långsiktig och hållbar intäkt för markägaren samtidigt som marken skyddas från olika typer av permanent bebyggelse. Under tiden solparken är i drift kan marken runt och mellan panelerna odlas. När solparken är färdiganvänd, efter 30–35 år, kan solcellerna monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk.  

100 000 villors årsförbrukning av el 
European Energy planerar just nu för solparker i Sverige med en total årlig produktion på cirka 500 TWh vilket motsvarar 100 000 villors årsförbrukning av hushållsel. 

– Det är ett rejält tillskott av grön el som skulle gynna privatkonsumenter, skolor, sjukhus och industrier, säger Peter Braun.  

Även med en fullt utbyggd vindkraft är solkraften ett viktigt komplement. 

– Vind- och solkraft har olika peaktider, både på dygnet och året. När det blåser som minst, skiner solen som mest och vice versa. På det sättet jämnas produktionen ut och kan balanseras, säger Peter Braun.