Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Krav på beslut om solparken i Svedberga

apr 01, 2022

"Vi anser att det är en orimligt lång väntetid, särskilt i en tid när behovet av ny förnybar energi är skriande i södra Sverige. Elpriserna är fortsatt mycket höga och den säkerhetspolitiska situationen gör att Europa behöver stärka sitt energioberoende"

European Energy har lämnat in en dröjsmålstalan till Länsstyrelsen Skåne med begäran om beslut om solparken i Svedberga inom fyra veckor. Handläggningen har pågått i sammanlagt 20 månader och länsstyrelsen har inte kunnat sätta ett datum för när slutligt besked kommer.

– Vi anser att det är en orimligt lång väntetid, särskilt i en tid när behovet av ny förnybar energi är skriande i södra Sverige. Elpriserna är fortsatt mycket höga och den säkerhetspolitiska situationen gör att Europa behöver stärka sitt energioberoende, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

European Energys planerade solpark i Svedberga är på 232,5 hektar, varav 76 hektar utgörs av solpaneler. Resten av parken kommer att odlas med vall. Parken kommer årligen att producera 175 GWh grön el, vilket motsvarar 35 000 villors genomsnittliga årsförbrukning av hushållsel.

European Energy har lämnat in alla de uppgifter som Länsstyrelsen Skåne har bett om, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning som visar att parken kan samexistera med omgivningen på ett positivt och hållbart sätt.

–Enligt vår tolkning är en solpark på jordbruksmark förenlig med miljöbalken eftersom det är en tillfällig anläggning som inte påverkar marken permanent.  När parken är färdiganvänd, efter cirka 30 år, kan panelerna monteras ned och marken återgå till traditionellt jordbruk. Dessutom är produktionen av fossilfri el ett väsentligt samhällsintresse. Sverige i allmänhet och Södra Sverige i synnerhet behöver ny grön el nu, säger Peter Braun.

Länsstyrelsen Skåne har skrivit till regeringen och bett om en översyn av lagen för att klargöra prioriteringarna mellan livsmedels- och energiproduktion, som man upplever som en intressekonflikt.

­­­– Solparken i Svedberga kombinerar odling med solelproduktion och därför finns ingen konflikt. För elkonsumenternas och klimatets skulle hoppas vi att länsstyrelsen fattar ett snabbt och positivt beslut i frågan, säger Peter Braun.

Om dröjsmålstalan:
Enligt 12 paragrafen förvaltningslagen får enskild part, som har inlett ärende hos en myndighet, begära att myndigheten ska avgöra ärendet om myndigheten inte avgjort ärende senast inom sex månader efter att det inletts

För mer information, kontakta:
Peter Braun, projektchef Sverige, Norge och Finland, European Energy, 070-330 17 98
Ted Bergdahl, kommunikationschef Sverige, Norge och Finland, 0709-56 00 80