Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Samråd om solcellsanläggning i anslutning till vindkraftpark i Grevekulla

mar 14, 2022

European Energy går nu vidare med planerna på att etablera en solcellspark i anslutning till vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande anläggningen. Om solcellsparken får klartecken att byggas kan Grevekulla bli Sveriges första stora hybridanläggning med både sol- och vindkraft.

– Rysslands invasion av Ukraina och den nya säkerhetspolitiska ordningen i Europa aktualiserar behovet av att bli mer oberoende på energiområdet. Genom att bygga ut lokalt producerad förnybar energi kan vi säkerställa både energiförsörjning och klimatmål, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Hybridanläggningen i Grevekulla skulle årligen kunna producera energi motsvarande drygt 25 000 villors hushållsförbrukning av el. Solcellsparken står för cirka en tredjedel.

– Vind och sol har olika peaktider, både på dygnet och årsvis. Det gör dem till utmärkta komplement till varandra och ger ett jämt flöde i produktionen, säger Peter Braun.

Området för den planerade solcellsparken ligger inom samma fastighet som vindkraftparken, Grevekulla 1:7 och ansluts till E.ON:s regionnät. Solcellspanelerna är placerade på enaxlade solspårare som följer solens rörelse under dagen. Totalhöjden på solcellspanelerna är cirka 3 meter.

Samrådet pågår fram till den 11 april. Därefter kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas och överlämnas till Länsstyrelsen i Östergötland som därefter fattar beslut. Efter ett positivt besked tar det 12­–16 månader att färdigställa anläggningen.

– Om processen löper som vi hoppas, kan vi producera både vind- och solkraft i Grevekulla om cirka två år, vilket skulle ge ett väsentligt tillskott av grön el i södra Sverige, säger Peter Braun.

European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan år 2008 och arbetar systematiskt med att finna lämpliga platser för sina produktionsanläggningar. Vid val av plats görs en bedömning enligt solinstrålning, närhet till befintligt nät samt tillgänglig kapacitet i nätet.