Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Solcellspark i Katrineholm kan ge grön el till 25 000 hushåll

dec 09, 2021

European Energy planerar att anlägga en solcellspark utanför Katrineholm som kan producera grön el motsvarande 25 000 villahushålls årsförbrukning av el. Parken kommer att ligga utmed väg 56, strax norr om Sund och Vika återvinningscentral.

– Om allt går i lås kan solcellsparken stå klar inom två år och producera ett betydande och välkommet tillskott av grön el. Mer lokal produktion av förnybar el innebär att det finns bättre förutsättningar för lägre elpriser samtidigt som vi gör klimatet en stor tjänst, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Solcellsparken är på totalt 150 hektar med 100 MW i installerad effekt och en årlig produktion på 122 GWh. Anläggningen kan anslutas till befintligt regionnät, vilket innebär en byggtid på 12–16 månader. Totalt kommer omkring 188 000 solcellspaneler att installeras. Panelerna sitter antingen på enaxlade solspårare som följer solen från öst till väst eller är  fastmonterade i sydlig riktning.

European Energy kommer att inleda samrådsprocessen med Länsstyrelsen i Södermanlands Län under 2022.

– Vi har stor erfarenhet av att anlägga solcellsparker i många delar av världen. Vår utgångspunkt är att det ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden och i dialog med lokalsamhället. Förutom att en solcellspark genererar stora mängder grön el, kan den även bidra till ökad biologisk mångfald genom en mindre intensiv odling av jordbruksmarken, säger Peter Braun.

European Energy har tecknat ett arrendeavtal med Ericsbergs Fideikommiss AB som äger marken. Avtalet sträcker sig över 35 år, vilket är den beräknade livstiden för parken. När solcellspanelerna är färdiganvända tas de bort och marken kan återgå till konventionellt jordbruk eller annan användning.

­– För oss som markägare är det helt centralt att bidra till förnybar elproduktion och omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom ger det en god, stabil och långsiktig intäkt, säger Philip Bonde Deichmann, vd på Ericsbergs Fideikommiss.

För mer information, kontakta: 
Peter Braun, chef projektutveckling i Sverige, Norge och Finland, European Energy, 070-330 17 98
Philip Bonde Deichmann, vd på Ericsbergs Fideikommiss, 070-618 57 17