Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Solcellsparken i Svedberga ett steg närmare förverkligande

nov 05, 2021

Svedberga utanför Helsingborg i Skåne

Energimarknadsinspektionen, Ei, har beslutat att ledningsnätet inom den planerade solcellsparken i Svedberga utanför Helsingborg och anslutningsledningar till transformatorstation omfattas av undantaget från nätkoncession enligt ellagen. Det innebär att European Energy har kommit ett steg närmare att förverkliga projektet som årligen kan tillföra förnybar el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning.

– Det är ett mycket positivt besked som sannolikt kommer att bli vägledande för andra större solcellsparker i Sverige, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland.

Beslutet innebär att elledningarna i Svedberga är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd. Om Länsstyrelsen Skåne godkänner projektet, kan solcellsparken börja anläggas inom kort och stå färdig om cirka två år.

– Det finns ett stort behov av ny, förnybar energi i södra Sverige. Förnybar el är motorn i den gröna omställningen, säger Peter Braun.

Energimarknadsinspektionen hänvisar i sitt beslut till tre kriterier för att bevilja undantag från kravet om nätkoncession. Det första är att ledningsnätet ska vara internt, det vill säga att innehavaren överför el för egen räkning. De andra kriterierna är att ledningsnätet ska vara väl avgränsat och inte för utbrett. European Energys anläggning i Svedberga lever upp till alla tre kraven.

– Det finns en stor potential för solkraft i södra Sverige där solinstrålningen är på samma nivå som i Danmark och norra Tyskland. Vårt mål är att solkraft ska utgöra minst 10–15 procent av den svenska elmixen och då krävs en rejäl utbyggnad av solcellsparker, säger Peter Braun.

Fakta om Solcellsparken i Svedberga:

  • Sveriges största solcellspark
  • Installerad effekt 168 MW
  • Ungefärlig produktion 147GWh/år
  • 232 hektar varav 76 hektar täcks av solceller
  • Marken runt och mellan panelerna odlas med vall
  • Cirka 4.7 meter mellan panelraderna
  • Byggtid 12-16 månader
  • Solceller på horisontella, enaxlade solspårare som följer solen från öst till väst
  • Insynsskydd med 100 000 träd och buskar
  • Ansluts till Öresundskrafts 130 kV regionnät