Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

European Energy planerar hybridpark i Grevekulla

okt 28, 2021

European Energy planerar att anlägga en solcellspark i Ydre kommun i anslutning till vindkraftparken i Grevekulla som just nu är under uppbyggnad. Solcellsparken kommer att tillföra el motsvarande 8 400 villahushålls årsförbrukning och ökar därmed den totala produktionen i Grevekulla med en tredjedel.

– Vind och sol har olika peaktider, både på dygnet och årsvis. Det gör dem till utmärkta komplement till varandra och ger ett jämt flöde i produktionen i en hybridpark, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Solcellsparken kommer att ligga inom samma fastighet som vindkraftparken, Grevekulla 1:7, i Ydre kommun och anslutas till E.ON:s regionnät. Solcellspanelerna är placerade på enaxlade solspårare som följer solens rörelse under dagen. Totalhöjden på solcellspanelerna är cirka 1,5 meter och de placeras i rader med cirka sex meters avstånd i nord-sydlig riktning. Anläggningen planeras vara i drift i cirka 35 år.

Hybridparker är än så länge ganska ovanliga i Sverige men ett bra sätt att ta vara på marken och optimera elproduktionen.

– Höga elpriser och energibrist i södra Sverige är en signal om att vi behöver mer lokal produktion av förnybar energi. Grön el är motorn i omställningen av exempelvis industrin och transportsektorn. Behoven kommer att öka kraftigt kommande år. Hybridparkerna ger ett välkommet tillskott av billig och förnybar el, säger Peter Braun.

En anmälan om samråd för solcellsparken har lämnats in till Länsstyrelsen Östergötland. Efter ett positivt besked tar det 12­–16 månader att färdigställa anläggningen.

– Om processen löper som vi hoppas, kan vi producera både vind- och solkraft i Grevekulla om cirka två år, säger Peter Braun.