Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Klart för byggstart av Vindkraftpark Grevekulla – förnybar el motsvarande 25 000 villors årsförbrukning

jul 09, 2021

I augusti inleds arbetet med att bygga vindkraftparken i Grevekulla i Ydre kommun. Sex vindkraftverk kommer att producera cirka 100 GWh helt förnybar el varje år, vilket motsvarar 25 000 villors årsförbrukning av el.

­­– Det blir ett betydande tillskott av lokalproducerad, grön el som bidrar till att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef för European Energys svenska verksamhet.

Projektet i Grevekulla omfattar sex vindkraftverk av typen Siemens Gamesa SG 6.0 MW med en navhöjd på 115 meter och totalhöjden 200 meter. Rotordiametern är 170 meter. Vindkraftparken byggs av Vindkraft i Grevekulla AB som är ett helägt dotterbolag till European Energy.

Bygget av vindkraftparken startar den i augusti 2021 med mark-och anläggningsarbeten för vägar och kranplatser, förläggning av kabel samt gjutning av fundament.

– Bygget kommer att ske på ett sätt så att påverkan blir så liten som möjligt. Grannar och andra berörda kommer att informeras kontinuerligt, säger Ted Bergdahl.

Resning av verken planeras till augusti 2022, med planerad driftsättning till årsskiftet 2022/2023. Vindkraftparken kommer att anslutas till E.ONs överliggande nät.

– Vi är väldigt glada att vi kan gå i hamn med projektet som har pågått sedan 2009. Det har kunnat ske genom gott samarbete med markägare och andra partners, säger Ted Bergdahl.