Hoppa till innehållet

Pressmeddelande

Var fjärde svensk tycker att solkraft är viktigast för klimatet

mar 05, 2021

Nio av tio svenskar vill se utveckling av nya energikällor som åtgärd för att bromsa klimatförändringarna. Den i särklass populäraste energikällan är solkraft. Även där är nio av tio svenskar positiva. Detta visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av European Energy inför klimattoppmötet COP 26.

– Det är tydligt att den svenska opinionen vill ha mer solkraft. Samtidigt halkar Sverige efter när det gäller utveckling av stora solcellsparker som kan bidra till en snabb, ren och kostnadseffektiv omställning. Här behöver regeringen och riksdag agera för ett nationellt mål, en nationell strategi och tydliga riktlinjer som gör det möjligt för länsstyrelserna att godkänna fler projekt, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef på European Energy i Sverige.

Undersökningen visar att solkraften ses som en viktig energikälla för att snabbt göra samhället klimatneutralt. 43 procent tycker att kärnkraften har störst betydelse, därefter kommer solkraft på 25 procent en bra bit före vindkraften på 7 procent.

­– Stödet för solkraft är oväntat starkt, men småskaliga takpaneler räcker inte för att ställa om så att alla få tillgång till solel. För att utveckla solkraften i behövs stora solcellsparker i närheten av elnät där det finns ledig kapacitet. Med snabbare och enklare tillståndsprocesser skulle vi kunna producera minst 20 gånger så mycket solkraft som idag till år 2030 och därmed nå 10–15 procent av den totala elproduktionen, säger Ted Bergdahl.

Idag står solkraften för mindre än en procent av elanvändningen i Sverige, vilket kan jämföras med 10,5 procent i Tyskland. Södra och mellersta Sverige har samma solinstrålning som Danmark och norra Tyskland. Undersökningen visar att nio av tio tror att vi har mer solkraft i elsystemet än vi i själva verket har.

­– Sverige har ambitiösa klimatmål och en hög miljö- och klimatprofil. Nu är det dags att gå från ord till handling. Det finns uppenbarligen en förväntan bland allmänheten att utbyggnaden av solkraften ska prioriteras högre. Solcellsparker har många fördelar. Förutom att de går snabbt att bygga och ansluta, anläggs de utan skattesubventioner. De kan kombineras med jordbruk och främjar den biologiska mångfalden. De ger markägaren en god, stabil och långsiktig intäkt. Det finns bara vinnare med solkraft, säger Ted Bergdahl.

Om Demoskops undersökning:
2041 intervjuer har genomförts inom ramen för en etablerad webbpanel. Undersökningen är genomförd i ett befolkningsrepresentativt urval av den svenska allmänheten över 16 år. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder, region och partisympati.