Hoppa till innehållet

European Energy

Morgondagens energi är redan här

European Energy

Samarbeta med oss i den gröna omställningen

Vindkraft på land

Vindkraft till havs

Solparker

Power-to-X

Färdiga projekt eller projekt under byggnation

European Energy

Vi möjliggör den gröna omställningen

Alltför länge har vår energiproduktion och energianvändning skadat jorden. Nu måste radikala beslut fattas för att skydda livet och välståndet på vår planet. Vägen till en värld i balans kommer inte att vara rak – men vi tror att grön energi är nyckeln till att förbättra klimatet, den biologisk mångfalden, folkhälsan, stabiliteten och varaktig fred.

Vilka vi är

Vilka vi är

Vad vi gör

Vad vi gör

Delta i den gröna omställningen

Delta i den gröna omställningen

Johanna Andersson ny Communication Manager

Läs mer
  • Nya vindprojekt i fokus för Linda

  • Tips till politiker: Fem argument att använda i valdebatten

  • Vindkraftparken i Kingebol rest

  • European Energy i Almedalen

Läs mer

Peter Braun

Head of Projects Sweden, Norway and Finland

(+46) 70 33 01 79 8

Ted Bergdahl

Senior Communications Manager, Global & Nordics
Presskontakt

(+46) 70 95 60 08 0

Johanna Andersson

Communication Manager, Sweden, Norway and Finland
Presskontakt

(+46) 70 33 00 20 7