Hoppa till innehållet

Om oss

Vi förverkligar den gröna omställningen

Grundat 2004

European Energy är ett danskt bolag som startade 2004 av Knud Erik Andersen och Mikael D. Pedersen.

~600 medarbetare

Vi är nu fler än 600 medarbetare världen över.

39 nationaliteter

Vårt danska bolag blev globalt när vi genomförde det första projektet i Tyskland. Idag har vi kollegor runt om i världen och en kulturell mångfald vi värderar högt.

European Energys mission är att bli en ledande global kraft i den gröna omställningen. Vi strävar efter att utveckla nya gröna energilösningar och inspirera resten av världen till att delta i kampen för ett fossilfritt samhälle.
Vår mission

Grön energi sedan 2004

European Energy – kreativa förverkligare av grön omställning

European Energy utvecklar idéer om fossilfri elektrifiering, och förverkligar dem. Vi arbetar i rask takt med driva den gröna omställningen genom att engagera företag och människor, och sedan inspirera dem. Läs mer under bilderna nedan om hur vi ser på världen och hur vi vill uppnå ett hållbart och välmående samhälle.

Alltför länge har vår energiproduktion och energianvändning skadat jorden.

Nu måste radikala beslut fattas för att skydda livet och välståndet på vår planet. Vägen till en värld i balans kommer inte att vara rak – men vi tror att grön energi är nyckeln till att förbättra klimatet, den biologisk mångfalden, folkhälsan, stabiliteten och varaktig fred.

European Energy utvecklar idéer om fossilfri elektrifiering, och förverkligar sedan dem.

Vi arbetar i rask takt med driva den gröna omställningen genom att engagera företag och samhällen och sedan inspirera dem att delta i utvecklingen. Vi bekämpar klimatförändringarna varje dag – och steg för steg vinner vi kampen.

Vi har redan försett miljoner människor med grön energi – men det här är bara början.

European Energy omfattar hela värdekedjan och levererar helhetslösningar genom att utveckla, bygga och driva vind- och solenergiprojekt över hela världen. Energi från våra anläggningar används i form av el i privathushåll och industrier, som bränsle till bilar, lastbilar, fartyg och snart flygplan. I sann entreprenörsanda tar vi varje chans att skapa verklig förändring.

För att uppnå en värld i balans, behöver vi bygga broar och spränga gränser.

Vi främjar samarbete mellan länder och samhällen, och välkomnar alla människor och partners oavsett bakgrund att delta i den gröna omställningen. För att befria mänskligheten från fossilt beroende, tänker och agerar vi för att inspirera andra. Klimatrörelsen kommer inte att lyckas om den inte är inkluderande och global.

En historisk förändring kan bara ske med ett öppet sinne, engagemang och handlingskraft.

Vårt mål är att vara den mest kreativa utvecklaren av förnybar energi och en global vägvisare i den gröna omställningen. För att skapa mervärde, utvecklar vi våra egna system, metoder och tekniska lösningar, som sammanlänkar energisystem för att effektivisera elektrifieringen och uppnå verklig hållbarhet.

European Energy tar nu klivet mot att bli den kreativa katalysatorn för grön omställning.

Med risk för planetens överlevnad finns det ingen tid att förlora. Vi lovar att utveckla nya idéer, driva nya projekt och främja det som säkerställer välstånd och ett meningsfullt liv för framtida generationer.

Om oss

Vår affärsmodell

European Energy har en verksamhet som omfattar hela värdekedjan med 360-lösningar inom sol- och vindkraft. Energi från våra anläggningar används i privathushåll och industrier, som bränsle till bilar, lastbilar och fartyg. Vi tar varje chans att skapa verklig förändring.

Screening

Vi finner och säkrar lämplig mark eller projekträttigheter antingen själva eller genom samarbetsavtal med lokala partners. Efter en noggrann bedömning och riskvärdering bestäms om projektet kan fortsätta till nästa steg.

Utveckling

Vi söker nödvändiga tillstånd för projektet, vilket omfattar en hel rad studier och analyser. Vi säkerställer också att det finns möjlighet till nätanslutning. En affärsplan tas fram för att säkerställa att projektet är lönsamt.

Byggnation

När alla tillstånd är på plats och upphandling och finansieringen är klar, inleder vi byggnation av projektet. Vi har lång erfarenhet och god vana av att leda leverantörer och underleverantörer i på projektsajten.

Nätanslutning

Det sista steget i byggnationsfasen är att vi ansluter anläggningen till elnätet och kan försörja tusentals hushåll med förnybar energi.

Försäljning av projekt

Vi bedömer varje projekt individuellt och väger risker mot möjligheter. I vissa fall avyttrar vi energianläggningen till ett bra pris till investerare som vill satsa långsiktigt. Ofta fortsätter vi att driva anläggningen åt investerarna för att optimera produktionen och minimera driftskostnaderna.

Fösäljning av el

Alltfler företag väljer att teckna så kallade Power Purchase Agreements (PPA:er) PPA:er är långtidsavtal av el till ett fast pris som garanterar att mottagaren får leveranserav förnybar el under avtalstiden. Ofta tecknas avtalet före byggnation men det kan också ske i samband med nätanslutning. Alla anläggningar omfattas inte av PPA:er. Ibland väljer vi att fortsätta äga energianläggningen och sälja energi som en oberoende elleverantrör.

Drift

Förvaltning och drift av de energianläggningar vi har byggt eller köpt är en del av vår kärnverksamhet. Vi tillhandahåller helhetslösningar på driftsområdet och erbjuder tjänster på flera kompetensområden som teknik, försäljning och finans.

Förvaltning och underhåll

Vi tillhandahåller förvaltnings- och underhållstjänster för solparker inklusive förebyggande underhåll, underhåll, teknisk support och övervakning.

Power-to-X

Vi har tagit fram en egen teknik som innebär att vi kan producera e-metanol från sol- och vindkraft till konkurrenskraftiga priser. Produktionen sker med hjälp av förnybar energi och CO2 från biologiskt avfall. Som en del av processen använder vi en elektrolysör för att producera vätgas genom att spjälka vatten.

Uppvärmning

Vi omvandlar även energi från våra anläggningar till uppvärmning. Värmepumparna minskar utflödet av spillenergi och kan erbjuda värmelösningar till organisationer och privatpersoner.

Våra medarbetare

Peter Braun

Head of Projects Sweden, Norway and Finland

(+46) 70 33 01 79 8

Claes Kindstrand, Project Manager

Claes Kindstrand

Senior Project Manager, Sweden

(+46) 70 22 19 31 5

Anna Dahlin

Project Manager Sweden

(+46) 70 33 08 06 8

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6

Björn Jansson

Project Developer, Sweden

(+46) 70 96 05 71 2

Mattias Pontén

Project Developer, Sweden

(+46) 70 55 56 73 0

Robin Fallai

Project Developer, Sweden

(+46) 70 33 01 30 7

Linda Waldau

Project Developer, Wind

(+46) 70 73 60 91 4

Ted Bergdahl Senior Communications Manager Global and Nordics

Ted Bergdahl

Senior Communications Manager, Global & Nordics
Presskontakt

(+46) 70 95 60 08 0

Johanna Andersson Communication Manager

Johanna Andersson

Communication Manager, Sweden, Norway and Finland
Presskontakt

(+46) 70 33 00 20 7