Hoppa till innehållet

Tröjemåla PV

Solpark planeras i anslutning till vindkraftspark

Om Tröjemåla PV

I Tingsryds kommun planeras för en solcellsanläggning: Tröjemåla PV, i anslutning till vindkraftsparken Skåramåla. Genom sin närhet till Skåramåla vindkraftspark blir Tröjemåla PV en hybridanläggning (sol + vind). I praktiken innebär det att parken kan nyttja befintlig infrakstruktur som till exempel nätanslutning, men också att energiproduktionen blir jämnare över året.

Fakta om Tröjemåla PV

7 MWp
Installerad effekt.

7 GWh/år
Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för  1 400 villor. Hushållsel beräknas på ett genomsnitt av 5 000 kwh per år. 

13 hektar
Marken består huvudsakligen av skogsmark.

Nätanslutning
Planerad anslutningspunkt mot överliggande nät är en kopplingsstation som placeras vid den nordvästra kanten av projektområdet.

Dokument om Tröjemåla PV

Här kan du ta del av handlingar som rör projektet och läsa mer om Tröjemåla PV

Samrådsunderlag för Tröjemåla PV (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kartor och ritningar

Här hittar du foton, illustrationer och kartor för projekt Tröjemåla PV.

Solcellsanläggningen Tröjemåla PV planerar att byggas inom fastigheterna Tröjemåla 1:60 och Karsahult 1:33, ca 1 kilometer utanför Ryd iTingsryds kommun, Kronobergs län.

Tröjemåla PV översiktskarta:

I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad. Ett förslag med möjlig utformning baseras på Fixed Tilt, en fast panel vars rader står i öst-västlig riktning med panelen riktad mot söder i fast läge.

Här ser du ett exempel på Fixed Tilt:

Här ser du ett förslag på utformning av solparken Skåramåla PV:

FAQ om Tröjemåla PV

Området där Tröjemåla PV planeras ligger i ett skogsområde på fastighet Tröjemåla 1:60 och Karsahult 1:33 i anslutning till Skåramåla vindkraftspark. Området är beläget utanför Ryd i Tingsryds kommun i Kronobergs län.

Valet av monteringsstruktur styrs av bland annat markens topografi samt övergripande lutning. Strukturerna kan vara antingen enaxlade solspårare (Single Axis Trackers, SAT) eller fast monterade strukturer (Fixed Tilt, FT). I nuläget är den tekniska utformningen av anläggningen inte beslutad, men ett förslag ligger med utformning av Fixed Tilt solpaneler. Slutlig utformning bestäms i ett senare skede i samband med detaljprojektering och upphandling av projektet.

Mer information om de olika typerna av solpaneler finns i dokumentet Samrådsunderlag för Tröjemåla PV.

En samrådsansökan för den planerade solparken är inskickad. Tiden för hantering av ärendet kan variera, men när beslut kommer och om tillstånd ges, räknar vi med en byggtid på 12-18 månader innan parken står färdig och kan börja producera grön el.

Solen är en oändlig, fossilfri resurs och solparker producerar grön energi och hjälper därmed till att möjliggöra den gröna omställningen. Tröjemåla PV blir en hybridanläggning då den ligger i anslutning till vindkraftsparken Skåramåla (vind + sol). I praktiken innebär det att parken kan nyttja befintlig infrakstruktur som till exempel nätanslutning, men också att energiproduktionen blir jämnare över året.

En solpark är en tillfällig anläggning och medför inga utsläpp eller andra former av negativ inverkan på marken medan den är uppförd. När solparken tas bort kan marken återställas helt. Solparken kan anläggas på olika typer av mark som jordbruksmark, torvtäkter och skogsmark. En solpark tar normalt upp ca 30 procent av ett område och där förutsättningar finns kan parken anpassas för att samexistera med odling eller bete. Med rätt planering och skötsel har den biologiska mångfalden dessutom  förutsättningar att öka.

Anna Dahlin

Project Manager Sweden

(+46) 70 33 08 06 8

Jörgen Glemme

Senior Project Manager, Sweden
Byggprojektledare

(+46) 70 60 91 06 6