Hoppa till innehållet

Projekt

Grevekulla PV

European Energy Sverige AB undersöker möjligheten att etablera en solcellsanläggning på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun.

Syftet med projektet är att producera förnybar energi från solljus vilket har ett lägre koldioxidavtryck än fossila energikällor och medverkar till att nå det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

European Energy har utvecklat solcellsanläggningar sedan år 2008 och arbetar systematiskt med att finna lämpliga platser för sina produktionsanläggningar. Vid val av plats görs en bedömning enligt solinstrålning, närhet till befintligt nät samt tillgänglig kapacitet i nätet.

Översiktsbild av solcellsparkens placering på fastigheten Grevekulla 1:7

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken avseende planerad solcellsanläggning vid Grevekulla, Ydre kommun.

European Energy Sverige AB avser att bygga en solcellsanläggning på mark och har anmält åtgärderna till länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Länsstyrelsen har beslutat att European Energy ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som ska föregås av samråd. I det här fallet samordnas undersökningssamråd och avgränsningssamråd, eftersom solcellsanläggningen inte per automatik medför betydande miljöpåverkan. 

Vi bjuder in till samråd för att ge möjlighet att lämna synpunkter på planerad solcellsanläggning inom fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun. Härmed ges möjlighet att lämna synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning samt den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.

Plan över verksamhetsområdet

Mer information och länkar

Mer information om samrådet, projektet och dess miljöpåverkan återfinns i samrådsunderlaget nedan.

Samrådsunderlag Grevekulla PV (länk, dokumentet öppnas i nytt fönster)

Bilaga 1 – Översiktskarta (länk, dokumentet öppnas i nytt fönster)

Bilaga 2 – Plan över verksamhetsområdet (länk, dokumentet öppnas i nytt fönster)

Bilaga 3 – Detaljkarta (länk, dokumentet öppnas i nytt fönster)

Eventuella samrådssynpunkter ska vara oss tillhanda senast den 11 april 2022.
Synpunkter skickas med e-post till ewelina.szafran-kozdroj@norconsult.com, alternativt med brev till Ewelina Szafran-Kozdrój, Norconsult AB, Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg.

Om European Energy

European Energy utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftparker samt Power-to-X-anläggningar i ett stort antal länder, både i Europa och globalt. European Energys verksamhet är helt inriktad på grön energi och omställning till 100 procent förnybar energiproduktion. Läs mer om European Energy på LinkedIn eller https://se.europeanenergy.com/