Hoppa till innehållet

Projekt

Vindkraftpark Grevekulla

Om projektet

Projektet omfattar sex vindkraftverk som byggs på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun.

Verken är av typen Siemens Gamesa SG 6.0 MW med en navhöjd på 115 meter och totalhöjden 200 meter. Rotordiametern är 170 meter. Vindkraftparken byggs av Vindkraft i Grevekulla AB som är ett helägt dotterbolag till European Energy.

Bygget av Vindkraftpark Grevekulla inleddes i augusti 2021, med mark-och anläggningsarbeten för vägar och kranplatser, förläggning av kabel samt gjutning av fundament. Resning av verken planeras påbörjas i slutet av november 2022, följt av driftsättning i slutet av kvartal 1 2023. Verken kommer att anslutas till E.ONs överliggande nät.

Aktuellt

Transporterna av verken inleds i slutet av oktober 2022 och beräknads vara klara i slutet av november 2022.

Verken lastas av i Oskarshamn och transporteras på specialbyggda trailers till Grevekulla, via Bruzaholm. De första transporterna omfattar torndelar, och därefter fraktas bland annat blad, naceller och drivlina till site.

Det kommer förekomma en ökad mängd tung trafik på vägarna, och i vissa fall med medföljande vägtransportledare, så vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma i trafiken.

Förnybar el till 25 000 hushåll

Uppskattad produktion för hela vindkraftparken i Grevekulla är 100 GWh/år vilket motsvarar 25 000 hushålls årliga elförbrukning (exklusive el för uppvärmning). Syftet med projektet är att producera förnybar energi för att motverka klimatförändringarna och bidra till det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Miljötillstånd

Vindkraft i Grevekulla AB innehar miljötillstånd, enligt 9 Kapitlet Miljöbalken, för uppförande och drift av vindkraftsanläggning på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun. Tillståndet omfattar sex vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter. Tillståndet för verksamheten omfattar bland annat villkor under driften för ljud, skugga och fladdermöss.

Gällande tillstånd

Miljötillstånd

  • Beslut. Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötlands län, 2014-02-17 (dnr 551-9417-11) – Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till gruppstation för vindkraft på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun (verksamhetskod 40.100)
  • Dom. Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, 2015-03-02 (Mål nr M 1256-14)

Miljötillstånd – ändrad höjd

  • Beslut. Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2014-06-04 (dnr 551-13452-17) – Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till gruppstation för vindkraft på fastigheten Grevekulla 1:7 i Ydre kommun – ändringstillstånd (verksamhetskod 40.90)
  • Dom. Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, 2020-02-12 (Mål nr M 6205-18). Avslag på överklaganden.
  • Protokoll. Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, 2020-04-27 (Mål M 2229-20). Prövningstillstånd meddelas ej.

Beslutet om ändrad höjd vann laga kraft 2020-04-27 och gäller i 30 år. Verksamheten ska ha satts igång inom fem år från att beslutet vann laga kraft.